Breeze into là gìNghĩa từ Breeze into

Ý nghĩa của Breeze into là:

  • Đi nhanh vào một địa điểm

Ví dụ minh họa cụm động từ Breeze into:

 
- He BREEZED INTO the room and switched the TV on.
Anh ta đi nhanh vào căn phòng và bật TV lên.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Breeze into trên, động từ Breeze còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp