Buy into là gìNghĩa từ Buy into

Ý nghĩa của Buy into là:

  • Chấp thuận một quan điểm

Ví dụ minh họa cụm động từ Buy into:

 
- I never BOUGHT INTO the idea of a federalist Euopean Union.
Tôi không bao giờ chấp thuận quan điểm của một người có chủ trương lập Liên
minh châu Âu.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Buy into trên, động từ Buy còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp