Buy up là gìNghĩa từ Buy up

Ý nghĩa của Buy up là:

  • Mua sạch, mua toàn bộ

Ví dụ minh họa cụm động từ Buy up:

 
- We BOUGHT UP all the shop had before the price went up.
Chúng tôi mua sạch mọi thứ trong cửa hàng trước khi giá cả tăng lên.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Buy up trên, động từ Buy còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp