Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2: Điền từ còn thiếu

Tài liệu Ôn hè Tiếng Việt lớp 1 lên lớp 2 phần Điền từ còn thiếu chọn lọc giúp Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu kèm các con học tập tốt môn Tiếng Việt để chuẩn bị hành trang bước vào lớp 2.

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2: Điền từ còn thiếu

Quảng cáo

Bài 1. Viết: “củ tỏi”, “gói quà”, “cây lúa”, “ghế mây” dưới hình tương ứng:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Điền từ còn thiếu

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Điền từ còn thiếu

Bài 2. Chọn từ ngữ thích hợp để hoàn thiện câu và viết câu:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Điền từ còn thiếu

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Điền từ còn thiếu

Bài 3. Em hãy thay các hình ảnh bằng từ ngữ tương ứng để hoàn thành câu:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Điền từ còn thiếu

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Điền từ còn thiếu

Bài 4. Điền vần oăn/ oăt/ oăm/ oam và dấu thanh vào chỗ trốn

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Điền từ còn thiếu

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Điền từ còn thiếu

Bài 5. Tìm 1 từ có tiếng chứa vần:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Điền từ còn thiếu

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Điền từ còn thiếu

Bài 6. Chọn từ ngữ thích hợp để hoàn thiện câu dưới đây:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Điền từ còn thiếu

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Điền từ còn thiếu

Bài 7. Chọn rồi điền từ thích hợp tương ứng với hình.

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Điền từ còn thiếu

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Điền từ còn thiếu

Bài 8. Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ trống:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Điền từ còn thiếu

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Điền từ còn thiếu

Bài 9. Em hãy chọn từ tương ứng với hình ảnh dưới đây:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Điền từ còn thiếu

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Điền từ còn thiếu

Bài 10. Em hãy tìm tiếng bắt đầu bằng “ch”

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Điền từ còn thiếu

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Điền từ còn thiếu

Bài 11. Chọn từ ngữ thích hợp để hoàn thiện câu và viết vào vở:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Điền từ còn thiếu

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Điền từ còn thiếu

Xem thêm bài tập ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 chọn lọc, hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên