Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2: Các chủ điểm

Tài liệu Ôn hè Tiếng Việt lớp 1 lên lớp 2 phần Các chủ điểm chọn lọc giúp Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu kèm các con học tập tốt môn Tiếng Việt để chuẩn bị hành trang bước vào lớp 2.

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2: Các chủ điểm

Quảng cáo

Chủ điểm: Gia đình

Bài 1. Em hãy nhìn tranh và thực hiện theo yêu cầu đề bài:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Bài 2. Em hãy viết tên các đồ vật trong nhà:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Bài 3. Tô màu vào ô có từ ngữ chỉ người thân trong gia đình:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

- bố

- mẹ

- ông

- bà

Bài 4. Chọn từ ngữ trong khung thích hợp với hình và viết vào chỗ trống:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Bài 5. Tô màu vào những quả bóng có từ ngữ chỉ người thân trong gia đình:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

- chị gái

- bố mẹ

- ông bà

Bài 6. Em điền "hiếu thảo” hoặc “âu yếm” dưới mỗi tranh:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Bài 7. Em hãy nối từ với hình thích hợp và viết lại các việc em làm để giúp đỡ bố mẹ

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Chủ điểm: Trường học

Bài 1. Em hãy viết những đồ dùng có trong cặp sách của bạn Mèo:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

- bút chì

- kéo

- hộp màu

- bảng

- bút vẽ

Bài 2. Đặt tên cho tranh thể hiện việc tốt giữ cho trường học sạch đẹp:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Bài 3. Tô màu vào ô có từ ngữ dùng để chỉ tình cảm bạn bè:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

- quý mến

- thương yêu

- thân thiết

- yêu thương

Bài 4. Em hãy viết tên các vật sau:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Bài 5. Em hãy nhìn bức tranh sau và thực hiện theo yêu cầu đề bài:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

a. 3 đồ cùng có trong tranh: cặp sách, bút, thước.

b. Bảo quản đồ dùng trong túi đựng cẩn thận, thường xuyên vệ sinh, không làm rơi, hỏng.

Bài 6. Viết tên 4 đồ dùng học tập ứng với mỗi hình dưới đây:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Bài 7. Em hãy điền tên đồ vật phù hợp  để hoàn thành câu:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

a. Em viết chữ vào vở

b. Cô giáo dùng phấn để viết chữ lên bảng

c. Em dùng tẩy để làm sạch những chỗ viết, vẽ sai.

d. Em dùng bút chì để tập vẽ

Bài 8. Điền r/d/gi rồi giải câu đố:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Chủ điểm: Thiên nhiên

Bài 1.  Nối

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Bài 2. Tô màu vào ô chứa từ ngữ chỉ hiện tượng thiên nhiên:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

- nắng

- mưa

- bão

- lũ lụt

Bài 3.  Em hãy viết tên 4 mùa: “xuân”, “hạ”, “thu”, “đông” vào các tranh:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Bài 4. Em hãy trả lời các câu hỏi sau:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Bài 5. Em hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

a. Đây là mùa hè.

b. Em thích mùa hè vì mùa hè cây cối rất xanh tốt. Ngoài ra em có thể được nghỉ hè và đi tắm biển.

Bài 6. Em hãy nối tên mỗi tháng với tên một mùa:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Bài 7. Nối (theo mẫu)

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Chủ điểm: Loài vật

Bài 1. Em hãy viết tên các con vật tương ứng với hình:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Bài 2. Viết tên con vật vào chỗ chấm:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Bài 3. Giải câu đố:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Bài 4. Nối con vật với tiếng kêu của chúng:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Bài 5. Em hãy tô màu cho các con vật và gọi tên chúng:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Chủ điểm: Nghề nghiệp

Bài 1. Nối:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Bài 2. Nối rồi viết tên nghề nghiệp dưới hình:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Bài 3. Em hãy viết tên nghề nghiệp dưới hình:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Bài 4. Điền l/n và giải câu đố:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Bài 5. Hãy vẽ một bức tranh về nghề nghiệp mà em thích:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Các chủ điểm

Trả lời

a. Học sinh vẽ môt bức tranh theo sở thích.

b. Học sinh đặt câu theo nội dung bức tranh.

Xem thêm bài tập ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 chọn lọc, hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên