Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)Đề kiểm tra Tiếng Anh 6 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Make question for under part in these sentences?

Quảng cáo

1. Henry feels cold.

________________________________________________________

2. I want some hot drinks.

________________________________________________________

3. Yes, there is some lemonade.

________________________________________________________

4. My favorite drink is soda.

________________________________________________________

II. Give the correct tenses of the verbs in the blanket

1. My school (have) ____________ two floors.

2. She (drink) _____________ a lot of juice every day.

3. They (see) _________________ a new film next week.

4. What about (visit) _______________ our parents?

5. He (ride) ___________ his bicycle every day. He (ride) _________________ his bicycle now.

Đáp án

I. Make question for under part in these sentences?

1. How does Henry feel?

2. What do you want?

3. Is there any lemonade?

4. What is your favourite drink?

II. Give the correct verb forms or tenses.

Quảng cáo

1. has (chủ ngữ “my school” là số ít)

2. drink (câu chia thời hiện tại đơn vì có mốc thời gian every day)

3. are going to see (câu chia thời tương lai gần vì có mốc thời gian “next week”)

4. Visiting (what about + Ving: đề nghị cùng làm gì)

5. rides – is riding (để ý các mốc thời gian “every day” và “now”)

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-6-hoc-ki-2.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học