Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)



Đề kiểm tra Tiếng Anh 6 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Write complete sentences using the suggested words.

Quảng cáo

1. Ba/always/walk/school.

.....................................................................................................................

2. The Mekong River/long/than/the Red River.

....................................................................................................................?

3. Ho Chi Minh City / large /than / Hanoi.

.....................................................................................................................

4. How / rice /and /many/ vegetables / he/ produce?

.....................................................................................................................

II. Find a mistake A, B, C or D

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Đáp án

I. Write complete sentences using the suggested words.

1. Ba always walks to school

2. The Mekong River is longer than the Red River.

3. Ho Chi Minh City is larger than Hanoi.

4. How many vegetables and rice does he produce?

II. Find a mistake A, B, C or D

1. B => to visit (cấu trúc be going to V)

2. A => is always (tobe luôn đứng trước trạng từ always)

3. C => bar (a bar of soap: một bánh xà phòng)

4. A => How much (câu hỏi về lượng: how much + danh từ không đếm được)

Quảng cáo

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-6-hoc-ki-2.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học