Đề kiểm tra Toán 9 Chương 2 Đại Số (Đề 3)Đề kiểm tra Toán 9 Chương 2 Đại Số (Đề 3)

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề bài

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Trong các hàm số sau hàm số nào nghịch biến?

Quảng cáo

A. y = x - 3                 B.y = 1/3 x - 1

C. y = √2 - (1 - x)            D.y = 5 - (2x + 1)

Câu 2: Giá trị của k để hàm số y = (1 - 3k)x - 3 đồng biến trên R khi:

A.k < 1/3       B.k > 1/3       C.k < -3       D.k > -3

Câu 3: Chọn khẳng định đúng.

A. Đường thẳng x = m (m ≠ 0) thì song song với trục hoành.

B. Đường thẳng y = n (n ≠ 0) thì song song với trục tung.

C. Đường thẳng x = m (m ≠ 0) thì song song với trục tung.

D. Đường thẳng y = 3x - 3 đi qua A(1; 1).

Quảng cáo

Câu 4: Cho các đường thẳng: (I) y = 3x - 1; (II) y = -3x - 1

(III) y = -3x + 2; (IV) y = 1/3 x - 1

Các cặp đường thẳng song song với nhau trong các đường thẳng trên là:

A.(I) và (III)       B.(II) và (III)

C.(I) và (IV)       D.(II) và (IV)

Câu 5: Đường thẳng y = √3x + 5 tạo với chiều dương của trục Ox một góc:

A. 60o       B.120o       C.30o       D.90o

Câu 6: Đường thẳng y = ax + b đi qua hai điểm A(0;-3) và B(2; 1/3) là:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Quảng cáo

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1. (3 điểm)

1) Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng (d): y = x và (d’):y = -x + 3.

2) Cho hàm số y = (2 - k)x + k - 1 có đồ thị (d)

a) Với giá trị nào của k thì (d) tạo với Ox một góc tù

b) Tìm k để đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm có hoành độ bằng 5

Bài 2. (3 điểm) Cho đường thẳng (d): y = - x + 1

a) Vẽ đồ thị (d).

b) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy lấy điểm M(0;-1). Tính khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng (d).

c) Tính diện tích tam giác MAB.

Quảng cáo

Bài 3. (1 điểm)

Cho hàm sốĐề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Chứng minh rằng với mọi k ≥ 0, các đường thẳng (d) luôn đi qua một điểm cố định. Xác định tọa độ điểm cố định đó

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1.D 2.A 3.C 4.B 5.A 6.B

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1.

1) Tọa độ giao điểm của (d) và (d') là nghiệm của hệ phương trình:

Cho hàm sốĐề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy tọa độ giao điểm của (d) và (d') là (3/2; 3/2)

2) Cho hàm số y = (2 - k)x + k - 1 có đồ thị (d)

a) (d) tạo Ox một góc tù khi và chỉ khi:

2 - k < 0 ⇒ k > 2

b) (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 5 khi

0 = (2 - k).5 + k - 1 ⇒ 9 - 4k = 0 ⇒ k = 9/4

Bài 2.

a) Vẽ đồ thị hàm số y = - x + 1 (d)

Cho x = 0 thì y = 1 ta được điểm A(0; 1)

Cho y = 0 thì - x + 1 = 0 ⇒ x = 1 ta được điểm B(1;0)

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Đường thẳng AB là đồ thị của hàm số y = -x + 1

b) Xét tam giác OMB vuông tại O có:

BM2 = OM2 + OB2 = 1 + 1 = 2 ⇒ BM = √2

Tương tự tam giác OAB vuông tại O có:

BA2 = OA2 + OB2 = 1 + 1 = 2 ⇒ BA = √2

Xét tam giác MAB có:

BM2 + BA2 = 2 + 2 = 4 = AM2

⇒ ΔMAB vuông tại B

Do đó, khoảng cách từ M đến đường thẳng (d) là độ dài đoạn BM = √2

C) Diện tích tam giác MAB là:

SMAB = 1/2 MB.AB = 1/2.√2.√2 = 1 (đơn vị diện tích)

Bài 3. Với k ≥ 0 ta có:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Giả sử (xo; yo) là điểm cố định mà (d) luôn đi qua

Khi đó ta có:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy điểm cố định mà (d) luôn đi qua với mọi k ≥ 0 là (1-√3; √3-1)

Các Đề kiểm tra Toán 9 Chương 2 Đại số khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-toan-9-dai-so-chuong-2.jsp