Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Global Success (đầy đủ nhất)Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Global Success đầy đủ nhất, chi tiết liệt kê từ mới trong từng Unit giúp học sinh lớp 4 học từ mới Tiếng Anh lớp 4 dễ dàng hơn.

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Global Success (đầy đủ nhất)
Lưu trữ: Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 (sách cũ)

Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Tập 2

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 1

WORD

PRONUNCIATION

MEANING

America (n)

/əˈmerɪkə/

nước Hoa Kì

Australia (n)

/ɒˈstreɪliə/

nước Ô-xtơ-rây-li-a

Britain (n)

/ˈbrɪtn/

nước Anh

Japan (n)

/dʒəˈpæn/

nước Nhật

Malaysia (n)

/məˈleɪziə/, /məˈleɪʒə/

nước Ma-lay-xi-a

Singapore (n)

/ˌsɪŋəˈpɔː(r)/

nước Xin-ga-po

Thailand (n)

/ˈtaɪlænd/

nước Thái Lan 

Viet Nam (n)

/ˌviːetˈnɑːm/

nước Việt Nam 

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 2

WORD

PRONUNCIATION

MEANING

at (pre)

/ət/, /æt/

fifteen (n)

/fifˈtiːn/

số 15

forty-five (n)

/ˌfɔːti ˈfaɪv/

số 45

o’clock (n)

/əˈklɒk/

giờ (dùng sau giờ chẵn,

ví dụ: 8 gi: eight o’clock)

thirty (n)

/ˈθɜːti/

số 30

get up (v)

/get ˈʌp/

thức dậy

go (to bed) (v)

/ˈgəʊ (tə ˈbed)/

đi (ngủ)

go (to school) (v)

/ˈgəʊ (tə ˈskuːl)/

đi (học)

have (breakfast) (v)

/hæv (ˈbrekfəst)/

dùng (bữa sáng)

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 3

WORD

PRONUNCIATION

MEANING

Monday (n)

/ˈmʌndeɪ/

thứ Hai

Tuesday (n)

/ˈtjuːzdeɪ/

thứ Ba

Wednesday (n)

/ˈtjuːzdeɪ/

thứ Tư

Thursday (n)

/ˈθɜːzdeɪ/

thứ Năm

Friday (n)

/ˈfraɪdeɪ/

thứ Sáu

Saturday (n)

/ˈsætədeɪ/

thứ Bảy

Sunday (n)

/ˈsʌndeɪ/

Chủ nhật

listen to music

(v. phr)

/ˈlɪsn tə ˈmjuːzɪk/

nghe nhạc

study at school
(v. phr)

/ˈstʌdi ət skuːl/

học, nghiên cứu ở  trường

................................

................................

................................

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên