Bang about là gìNghĩa từ Bang about

Ý nghĩa của Bang about là:

  • Làm rầm rầm

Ví dụ minh họa cụm động từ Bang about:

 
- He's BANGING ABOUT in the kitchen.
Anh ta đang làm rầm rầm trong bếp.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bang about trên, động từ Bang còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp