Bang out là gìNghĩa từ Bang out

Ý nghĩa của Bang out là:

  • Chơi nhạc cụ inh ỏi, ầm ĩ

Ví dụ minh họa cụm động từ Bang out:

 
- She BANGED the tune OUT on the piano.
Cô ta đã chơi piano ầm ĩ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bang out trên, động từ Bang còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp