Bang on about là gìNghĩa từ Bang on about

Ý nghĩa của Bang on about là:

  • Vẫn nói nhiều về cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Bang on about:

 
- He's always BANGING ON ABOUT football.
Anh ta lại đang nói về bóng đá.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bang on about trên, động từ Bang còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp