Bang on là gìNghĩa từ Bang on

Ý nghĩa của Bang on là:

  • Thét to, gọi to

Ví dụ minh họa cụm động từ Bang on:

 
- He BANGED ON for half an hour but no one was listening.
Anh ta đã gọi to cả nửa giờ nhưng không ai nghe thấy.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bang on trên, động từ Bang còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp