Bang around là gìNghĩa từ Bang around

Ý nghĩa của Bang around là:

  • Làm rầm rầm

Ví dụ minh họa cụm động từ Bang around:

 
- I can hear him BANGING ABOUT upstairs.
Tôi có thể nghe thấy anh ta làm rầm rầm trên gác.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bang around trên, động từ Bang còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp