Bear down on là gìNghĩa từ Bear down on

Ý nghĩa của Bear down on là:

  • Di chuyển, xông về phía

Ví dụ minh họa cụm động từ Bear down on:

 
- She spotted him on the other side of the room and BORE DOWN ON him.
Cô ấy đã nhận ra anh ta ở đầu kia căn phòng và xông về phía anh ta.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bear down on trên, động từ Bear còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp