Bear up under là gìNghĩa từ Bear up under

Ý nghĩa của Bear up under là:

  • Có sức, nghị lực đương đầu với khó khăn, áp lực

Ví dụ minh họa cụm động từ Bear up under:

 
-  He's BEARING UP UNDER the pressure.
Anh ấy đang đương đầu với áp lực nặng nề.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bear up under trên, động từ Bear còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp