Bear up là gìNghĩa từ Bear up

Ý nghĩa của Bear up là:

  • Có nghị lực

Ví dụ minh họa cụm động từ Bear up:

 
- How are you BEARING UP under the strain?
Làm sao bạn có đủ nghị lực để làm việc quá sức như thế?

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bear up trên, động từ Bear còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp