Get about là gìCụm động từ Get about có 4 nghĩa:

Nghĩa từ Get about

Ý nghĩa của Get about là:

  • Thăm quan nhiều địa điểm

Ví dụ cụm động từ Get about

Ví dụ minh họa cụm động từ Get about:

 
-   I GET ABOUT a lot with my job- last years I visited eleven countries.
Tôi phải đi rất nhiều nơi vì công việc, năm ngoái tôi đã đến thăm 11 đất nước.

Nghĩa từ Get about

Ý nghĩa của Get about là:

  • Trở nên phổ biến

Ví dụ cụm động từ Get about

Ví dụ minh họa cụm động từ Get about:

 
-   It didn't take long for the news to GET ABOUT- everyone's talking about it.
Không mất nhiều thời gian để tin tức có thể lan ra,tất cả mọi người đều đang bàn tán về nó.

Nghĩa từ Get about

Ý nghĩa của Get about là:

  • Đi hoặc tham quan nhiều địa điểm

Ví dụ cụm động từ Get about

Ví dụ minh họa cụm động từ Get about:

 
-  She can't GET ABOUT much because she is in her eighties.
Bà ấy không thể đi tham quan nhiều nơi vì đã ở tuổi 80 rồi.

Nghĩa từ Get about

Ý nghĩa của Get about là:

  • Có mối quan hệ cá nhân hoặc tình dục với nhiều người

Ví dụ cụm động từ Get about

Ví dụ minh họa cụm động từ Get about:

 
-  She GETS ABOUT a bit; she's always with some new guy.
Cô ấy khá lẳng lơ, cô ấy luôn làm quen với vài người đàn ông mới.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Get about trên, động từ Get còn có một số cụm động từ sau:


g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp