Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2: Nối (từ và câu)

Tài liệu Ôn hè Tiếng Việt lớp 1 lên lớp 2 phần Nối (từ và câu) chọn lọc giúp Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu kèm các con học tập tốt môn Tiếng Việt để chuẩn bị hành trang bước vào lớp 2.

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2: Nối (từ và câu)

Quảng cáo

Bài 1. Nối

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Nối (từ và câu)

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Nối (từ và câu)

Bài 2. Nối

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Nối (từ và câu)

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Nối (từ và câu)

Bài 3. Nối đúng:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Nối (từ và câu)

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Nối (từ và câu)

Bài 4. Nối:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Nối (từ và câu)

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Nối (từ và câu)

Bài 5. Nối:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Nối (từ và câu)

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Nối (từ và câu)

Bài 6. Nối chữ thành câu sau đó nối với hình thích hợp:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Nối (từ và câu)

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Nối (từ và câu)

Bài 7: Nối

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Nối (từ và câu)

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Nối (từ và câu)

Bài 8: Nối

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Nối (từ và câu)

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Nối (từ và câu)

Bài 9. Nối:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Nối (từ và câu)

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Nối (từ và câu)

Bài 10. Nối

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Nối (từ và câu)

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Nối (từ và câu)

Bài 11. Nối

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Nối (từ và câu)

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Nối (từ và câu)

Bài 12. Nối đúng rồi viết lại.

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Nối (từ và câu)

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Nối (từ và câu)

Xem thêm bài tập ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 chọn lọc, hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên