Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 (4 đề)

Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 (4 đề)

Phần dưới là danh sách Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 (4 đề). Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Công nghệ lớp 12.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1

Môn: Công Nghệ 12

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 1)

Câu 1.Kĩ thuật điện tử:

A. Là ngành kĩ thuật mũi nhọn

B. Là ngành kĩ thuật hiện đại

C. Là đòn bẩy giúp các ngành khoa học kĩ thuật khác phát triển

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Kĩ thuật điện tử đảm nhiệm chức năng:

A. Điều khiển các quá trình sản xuất

B. Tự động hóa các quá trình sản xuất

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 3. Công thức tính dung kháng là:

A. XC = 2πfC

B. XL = 2πfL

C. XL = 1/2πfL

D. XC = 1/2πfC

Câu 4. Phát biểu nào sau đây sai:

A. Điện trở có vạch màu là căn cứ để xác định trị số.

B. Đối với điện trở nhiệt có hệ số dương, khi nhiệt độ tăng thì R tăng.

C. Đối với điện trở biến đổi theo điện áp, khi U tăng thì R tăng

D. Đối với quang điện trở, khi ánh sáng rọi vào thì R giảm

Câu 5. Công thức tính hệ số phẩm chất:

A.Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

B.Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

C.Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

D.Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Câu 6. Phát biểu nào sau đây sai:

A. Điôt tiếp điểm chỉ cho dòng điện nhỏ đi qua

B. Điôt tiếp mặt chỉ cho dòng điện lớn đi qua

C. Điôt ổn áp dùng để ổn định điện áp xoay chiều

D. Điôt chỉnh lưu biến đổi dòng xoay chiều

Câu 7. Đâu là kí hiệu điôt bán dẫn:

A.Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

B.Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

C.Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

D.Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Câu 8. “1” là quy ước vòng màu của:

A. Màu đen

B. Màu nâu

C. Màu đỏ

D. Màu cam

Câu 9. Quy ước màu nhũ vàng là:

A. ± 5%

B. ± 10%

C. ± 20%

D. Đáp án khác

Câu 10. Điện trở màu có các vòng màu: nâu, đen, nâu, kim nhũ có trị số điện trở là:

A. R = 100Ω ± 5%

B. R = 101Ω ± 10%

C. R = 111Ω ± 20%

D. Đáp án khác

Đáp án

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D C D C C
Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
C B B A A
Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1

Môn: Công Nghệ 12

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 2)

Câu 1:Nhiều công nghệ mới xuất hiện làm:

A. Tăng năng suất

B. Tăng chất lượng sản phẩm

C. Tăng năng suất và chất lượng sản phẩm

D. Tăng năng suất hoặc chất lượng sản phẩm

Câu 2. Đâu là ngành then chốt của công nghiệp nặng?

A. Ngành luyện kim

B. Chế tạo máy

C. Sản xuất xi măng

D. Giao thông vận tải

Câu 3. Trong các tụ sau, tụ nào phân cực:

A. Tụ xoay

B. Tụ giấy

C. Tụ hóa

D. Tụ mica

Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Trị số điện trở cho biết mức độ cản trở của điện trở đối với dòng điện chạy qua nó.

B. Trị số điện dung cho biết mức độ cản trở của tụ điện đối với dòng điện chạy qua nó.

C. Trị số điện cảm cho biết mức độ cản trở của cuộn cảm đối với dòng điện chạy qua nó.

D. Cả 3 đáp án đều đúng.

Câu 5. Trong các tụ sau, tụ nào khi mắc vào mạch nguồn điện phải đặt đúng chiều điện áp:

A. Tụ mica

B. Tụ hóa

C. Tụ nilon

D. Tụ dầu

Câu 6. Điôt bán dẫn là linh kiện bán dẫn có:

A. 1 tiếp giáp P – N.

B. 2 tiếp giáp P – N.

C. 3 tiếp giáp P – N.

D. Các lớp bán dẫn ghép nối tiếp.

Câu 7. Linh kiện điôt có:

A. Hai dây dẫn ra là 2 điện cực: A, K

B. Hai dây dẫn ra là 2 điện cực: A, G

C. Hai dây dẫn ra là 2 điện cực: K, G

D. Hai dây dẫn ra là 2 điện cực: A1, A2

Câu 8. “2” là số quy nước màu:

A. Đen

B. Nâu

C. Đỏ

D. Cam

Câu 9. Màu nhũ bạc được quy ước là:

A. ± 20%

B. ± 15%

C. ± 5%

D. ± 10%

Câu 10. Một điện trở có các vòng màu: đỏ, tím, vàng, ngân nhũ có trị số điện trở là:

A. 27000Ω ± 10%

B. 270000Ω ± 10%

C. 270000Ω ± 5%

D. 27000Ω ± 5%

Đáp án

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C B C A B
Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
A A C D B
Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1

Môn: Công Nghệ 12

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 3)

Câu 1: Điền vào chỗ trống: trong các nhà máy sản xuất xi măng, ......tự động theo dõi và điều khiển toàn bộ quá trình sản xuất ra thành phẩm.

A. Thiết bị điện tử

B. Vi xử lí

C. Máy tính

D. Thiết bị điện tử, vi xử lí, máy tính

Câu 2. Trong công nghiệp hóa học, lĩnh vực nào gắn liền với kĩ thuật điện tử công suất?

A. Mạ

B. Đúc

C. Bảo vệ chống ăn mòn kim loại

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Trong ngành giao thông vận tải, kĩ thuật điện tử ứng dụng cho việc:

A. Đo đạc các thông số bay

B. Chỉ huy các chuyến bay

C. Dẫn đường tàu biển

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Tụ điện ngăn cản dòng xoay chiều, cho dòng một chiều đi qua.

B. Cuộn cảm ngăn cản dòng một chiều, cho dòng xoay chiều đi qua.

C. Tụ điện ngăn cản dòng một chiều và xoay chiều đi qua.

D. Cuộn cảm ngăn cản dòng xoay chiều, cho dòng một chiều đi qua.

Câu 5. Kí hiệu của tụ hóa là:

A.Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

B.Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

C.Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

D.Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Câu 6. Tirixto cho dòng điện đi qua khi:

A. UAK > 0, UGK > 0

B. UAK > 0, UGK < 0

C. UAK < 0, UGK > 0

D. UAK < 0, UGK < 0

Câu 7. Tranzito PNP có:

A.Cấu tạoĐề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

B.Cấu tạoĐề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

C.Kí hiệuĐề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

D.Kí hiệuĐề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Triac được xem như 2 tirixto mắc song song, cùng chiều.

B. Triac được xem như 2 tirixto mắc song song nhưng ngược chiều.

C. Triac khác điac ở chỗ triac không có cực điều khiển.

D. Điac khác triac ở chỗ điac có cực điều khiển.

Câu 9. “8” là số quy ước của màu:

A. Xanh lục

B. Xám

C. Xanh lam

D. Tím

Câu 10. Điện trở màu có vạch màu: tím, đỏ, vàng, ngân nhũ có trị số điện trở là:

A. R = 72000Ω ± 10%

B. R = 72Ω ± 10%

C. 720000Ω ± 10%

D. 720Ω ± 5%

Đáp án

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D D D D D
Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
A C B B C

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1

Môn: Công Nghệ 12

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 4)

Câu 1: Hiện tại đã có những nhà mạng nào sau đây?

A. Vinaphone

B. Mobiphone

C. Viettel

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Chỉ ra đáp án sai: ứng dụng của kĩ thật điện tử trong y tế như:

A. Máy điện tim não

B. Máy hàn

C. Máy siêu âm

D. Máy chạy thận nhân tạo

Câu 3. Nhờ kĩ thuật điện tử mà các thiết bị:

A. Tăng dần thể tích

B. Tăng dần khối lượng

C. Chất lượng ngày càng cao

D. Chất lượng giảm dần

Câu 4. Điện trở có công dụng:

A. Phân chia điện áp

B. Ngăn cản dòng một chiều

C. Ngăn cản dòng xoay chiều

D. Hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện và phân chia điện áp

Câu 5. Đơn vị đo điện trở là:

A. Ôm

B. Fara

C. Henry

D. Oát

Câu 6. Nối ý cột A1 với ý cột B1:

Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

A. 1-7; 2-5; 3-6; 4-8

B. 1-8; 2-5; 3-6; 4-8

C. 1-7; 2-6; 3-5; 4-8

D. 1-8; 2-6; 3-7; 4-5

Câu 7. Công dụng của tirixto:

A. Dùng để tách sóng, trộn tần

B. Dùng để khuếch đại tín hiệu

C. Dùng để điều khiển thiết bị trong mạch điện xoay chiều

D. Dùng trong mạch chỉnh lưu có điều khiển

Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng:

A. IC có một hàng chân

B. IC có hai hàng chân

C. IC có một hàng chân hoặc có hai hàng chân

D. IC không có hàng chân

Câu 9. “4” là số quy ước màu:

A. Xanh lục

B. Xanh lam

C. Vàng

D. Tím

Câu 10. Một điện trở mà vòng màu của sai số không ghi, thì sai số sẽ là:

A. ± 5%

B. ± 20%

C. ± 10%

D. ± 15%

Đáp án

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D B C D A
Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
B D D C B

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Công nghệ lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa