Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 2 (4 đề)

Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 2 (4 đề)

Phần dưới là danh sách Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 2 (4 đề). Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Công nghệ lớp 12.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2

Môn: Công Nghệ 12

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 1)

Câu 1:Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Hệ thống thông tin là hệ thống dùng các biện pháp để thông báo cho nhau những thông tin cần thiết.

B. Hệ thống viễn thông là hệ thống truyền những thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến điện.

C. Hệ thống viễn thông là một phần của hệ thống thông tin.

D. Cả 3 đáp án đều đúng.

Câu 2. Có mấy phương pháp truyền thông tin?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tín hiệu âm thanh muốn được phát đi phải được biến đổi về dạng tín hiệu điện.

B. Tín hiệu hình ảnh muốn được phát đi phải được biến đổi về dạng tín hiệu điện.

C. Tín hiệu chứ và số muốn được phát đi phải được biến đổi về dạng tín hiệu điện.

D. Cả 3 đáp án đều sai.

Câu 4. Để âm thanh phát ra cho người nghe trong phạm vi rộng, người ta phải:

A. Khuếch đại âm thanh

B. Khuếch đại hình ảnh

C. Khuếch đại âm thanh và hình ảnh

D. Đáp án khác

Câu 5. Sơ đồ khối máy tăng âm gồm:

A. 5 khối

B. 6 khối

C. 7 khối

D. 8 khối

Câu 6. Các mạch tiền khuếch đại, khuếch đại trung gian, khuếch đại công suất giống nhau về chức năng là:

A. Khuếch đại tín hiệu

B. Cung cấp điện cho toàn bộ máy

C. Tiếp nhận tín hiệu âm tần từ micro, đĩa hát,...

D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 7. Sóng ra khỏi khối tách sóng là:

A. Sóng cao tần

B. Sóng trung tần

C. Sóng âm tần

D. Không xác định được

Câu 8. Khối nào sau đây không thuộc sơ đồ khối máy thu thanh:

A. Khối chọn sóng

B. Khối trộn sóng

C. Khối mạch vào

D. Khối tách sóng

Câu 9. Khối chọn sóng có nhiệm vụ

A. Lựa chọn sóng cao tần cần thu trong vô vàn các sóng trong không gian.

B. Lựa chọn sóng cao tần cần thu trong vô vàn các sóng do máy tạo ra.

C. Lấy tất cả các sóng cao tần trong không gian.

D. Lấy tất cả các sóng cao tần do máy tạo ra.

Câu 10. Khối cao tần, trung tần, tách sóng sau khi điều chỉnh tần số ngoại sai và hệ số khuếch đại, sẽ đưa tín hiệu đến khối:

A. 2

B. 3

C. 4

D. Đưa đến cả ba khối: 2,3,4

Đáp án

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D B D A C
Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
A C C A D
Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2

Môn: Công Nghệ 12

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 2)

Câu 1: Môi trường truyền dẫn:

A. Truyền trực tuyến

B. Truyền qua không gian

C. Cả 2 đều sai

D. Cả 2 đều đúng

Câu 2. Tìm câu trả lời sai: Thiết bị truyền thông tin qua không gian là:

A. Điện thoại di động

B. Điện thoại cố định

C. Radio

D. Truyền hình

Câu 3. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tín hiệu được phát đi được thu, nhận bằng một thiết bị hay một mạch nào đó.

B. Phần phát thông tin đưa nguồn tin cần thu tới nơi cần phát.

C. Khối xử lí tin gia công và khuếch đại nguồn tín hiệu

D. Môi trường truyền thông tin như dây dẫn, cáp quang, sóng điện từ.

Câu 4. Máy tăng âm:

A. Là thiết bị khuếch đại tín hiệu âm thanh.

B. Là thiết bị khuếch đại tín hiệu hình ảnh.

C. Là thiết bị khuếch đại tín hiệu âm thanh và hình ảnh.

D. Cả 3 đáp án đều sai.

Câu 5. Dựa vào đâu để phân loại máy tăng âm

A. Dựa vào chất lượng máy tăng âm.

B. Dựa vào công suất máy tăng âm

C. Dựa vào linh kiện máy tăng âm

D. Cả 3 đáp án đều đúng.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Máy thu sóng phải tương thích với máy phát sóng về tần số thu

B. Máy thu sóng phải tương thích với máy phát sóng về tần số phát

C. Máy thu sóng phải tương thích với máy phát sóng về phương thức điều chế

D. Máy thu sóng phải tương thích với máy phát sóng về tần số thu phát và phương thức điều chế.

Câu 7. Nhiệm vụ của khối dao động ngoại sai:

A. Tạo ra sóng cao tần cho máy

B. Thu sóng cao tần trong không gian

C. Vừa tạo sóng cao tần cho máy, vừa thu sóng cao tần trong không gian

D. Tất cả đều sai

Câu 8. Máy thu hình gồm:

A. Máy thu hình đen

B. Máy thu hình trắng

C. Máy thu hình màu

D. Máy thu hình đen trắng và máy thu hình màu

Câu 9. Một máy thu hình chỉ có âm thanh thì khối nào bị hỏng:

A. Khối xử lí tín hiệu hình

B. Khối phục hồi hình ảnh

C. Khối đồng bộ và tạo xung quét

D. Khối nguồn

Câu 10. Khối xử lí tín hiệu hình sẽ khuếch đại tín hiệu màu

A. Đỏ

B. Lục

C. Lam

D. Cả 3 màu: đỏ, lục, lam

Đáp án

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D B B A D
Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
D A D A D
Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2

Môn: Công Nghệ 12

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 3)

Câu 1: Đâu là sơ đồ khối của phần phát thông tin?

A.Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

B.Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

C.Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

D.Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 2. Đâu là khâu cuối cùng của hệ thống thông tin?

A. Anten

B. Modem

C. Màn hình tivi

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 3. Trong các khối sau, khối nào không thuộc sơ đồ khối máy tăng âm:

A. Mạch vào

B. Mạch ra

C. Mạch tiền khuếch đại

D. Mạch khuếch đại công suất

Câu 4. Khối nào cung cấp điện cho toàn bộ máy tăng âm

A. Mạch vào

B. Mạch khuếch đại công suất

C. Nguồn nuôi

D. Loa

Câu 5. Chọn đáp án đúng: Trong điều chế biên độ:

A. Biên độ sóng mang biến đổi theo tín hiệu cần truyền đi.

B. Biên độ tín hiệu cần truyền đi biến đổi theo sóng mang.

C. Tần số sóng mang thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi.

D. Tần số tín hiệu cần truyền đi thay đổi theo sóng mang.

Câu 6. Sóng cao tần do khối dao động ngoại sai tạo ra cao hơn sóng định thu một trị số không đổi:

A. 564 khZ

B. 465 khZ

C. 645 khZ

D. 654 khZ

Câu 7. Phát biểu nào sau đây sai

A. Điôt tách sóng chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều.

B. Sóng vào khối tách sóng là sóng xoay chiều.

C. Sóng ra khỏi khối tách sóng là sóng một chiều.

D. Cả 3 đáp án đều sai.

Câu 8. Nhiệm vụ của khối xử lí tín hiệu âm thanh là:

A. Nhận tín hiệu sóng mang âm thanh.

B. Khuếch đại rồi đưa ra loa.

C. Nhận tín hiệu sóng mang âm thanh, khuếch đại, tách sóng điều tần và khuếch đại âm tần để phát ra loa.

D. Nhận tín hiệu sóng mang âm thanh, khuếch đại, tách sóng điều tần và khuếch đại cao tần để phát ra loa.

Câu 9. Nhiệm vụ của khối vi xử lí và điều khiển:

A. Nhận lệnh điều khiển từ xa

B. Nhận lệnh điều khiển từ các mạch trong máy

C. Nhận lệnh điều khiển từ phím bấm

D. Nhận lệnh điều khiển từ xa hay từ phím bấm để điều khiển các hoạt động của máy thu hình.

Câu 10. Khối cao tần, trung tần, tách sóng nhận tín hiệu cao tần từ:

A. Khối nguồn

B. Khối vi xử lí và điều khiển

C. Anten

D. Do máy phát ra

Đáp án

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A C B C A
Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
B D C D C

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2

Môn: Công Nghệ 12

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 4)

Câu 1:Sơ đồ khối phần phát thông tin là:

A.Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

B.Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

C.Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

D.Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 2. Tín hiệu đã phát đi được thu, nhận bằng thiết bị?

A. Modem

B. Màn hình tivi

C. Loa

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 3. Khối nào điều chỉnh độ trầm bổng của âm thanh

A. Mạch vào

B. Mạch tiền khuếch đại

C. Mạch âm sắc

D. Mạch khuếch đại trung gian

Câu 4. Tín hiệu âm tần được lấy từ:

A. Micro

B. Đĩa hát

C. Băng casset

D. Tất cả đều đúng

Câu 5. Cường độ âm thanh do khối nào quyết đinh

A. Mạch âm sắc

B. Mạch tiền khuếch đại

C. Mạch khuếch đại trung gian

D. Mạch khuếch đại công suất

Câu 6. Chọn đáp án đúng: Trong điều chế tần số:

A. Tần số, biên độ sóng mang thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi.

B. Tần số sóng mang thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi, biên độ sóng mang không thay đổi

C. Tần số tín hiệu cần truyền đi thay đổi theo sóng mang, biên độ sóng mang không thay đổi

D. Tần số và biên độ tín hiệu cần truyền đi thay đổi theo sóng mang

Câu 7. Sóng ra khỏi khối trộn sóng là:

A. Sóng cao tần

B. Sóng trung tần

C. Sóng âm tần

D. Có thể là sóng cao tần, âm tần, trung tần tùy thuộc từng thiết bị.

Câu 8. Máy thu hình:

A. Là thiết bị nhận tín hiệu âm thanh

B. Là thiết bị nhận tín hiệu hình ảnh.

C. Là thiết bị nhận tín hiệu âm thanh và hình ảnh.

D. Là thiết bị nhận và tái tạo lại tín hiệu âm thanh và hình ảnh của đài truyền hình.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tín hiệu hình ảnh được xử lí rồi đưa ra đèn hình.

B. Tín hiệu âm thanh được xử lí rồi đưa ra loa.

C. Cả 2 đáp án đều đúng.

D. Cả 2 đáp án đều sai.

Câu10. Sơ đồ khối máy thu hình màu có mấy khối:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Đáp án

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
B A C D D
Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
B B D D C

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Công nghệ lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa