Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 có đáp án (Đề 4)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa học kì 2

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Odd one out

Quảng cáo

1. A. foot       B. leg       C. teeth       D. hand

2. A. menu       B. carrot       C. banana       D. apple

3. A. eat       B. coffee       C. water       D. tea

4. A. tent       B. kite       C. movie       D. once

II. Give the correct form or tense of the verb in each bracket

1. When it is hot, Ba often (go) ______________ swimming.

2. There (not be) ______________ any water in the bottle.

3. Lan and Nga (drink) ______________ iced tea at the moment.

4. Lan (visit) ______________ her grandmother tomorrow morning.

III. Read the text and decide if these statements are True (T) or False (F)

My uncle is an engineer. His name is Hung. He is going on vacation this summer. First, he is going to visit Ha Long Bay. He is going to stay in a small hotel near the bay for two days. Then he is going to visit Da Lat for three days. Finally, he is going to visit some friends in Ho Chi Minh City. He is going to stay there for one day. He is going to walk along Saigon River. He is going to fly home.

True (T)/ False (F) statements:

1……. Mr. Hung is going to visit three cities this summer.

2……. He is going to visit Ha Long Bay first, then Ho Chi Minh City, and finally Da Lat.

3……. He is going to stay in Da Lat for three days.

4……. He is going to go home by train.

IV. Arrange the words into the sentence

Quảng cáo

1. want/ They/ glasses/ two/ of/ water.

.....................................................................................................................................

2. sister/ My/ going/ is/ to/ live/ country/ the/ in.

.....................................................................................................................................

V. Match the questions in column A with the answers in column B

A B Answers
1. What color are your eyes? A. I’d like noodles. 1 -
2. How much is a sandwich? B. I like soccer. 2 -
3. What would you like for breakfast? C. They are black. 3 -
4. What’s your favorite sport? D. It’s five thousand dong. 4 -

Đáp án

I. Odd one out

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
1. C 2. A 3. A 4. D

II. Give the correct form or tense of the verb in each bracket

1. goes (câu chia thời hiện tại đơn vì có “often”)

2. isn’t (water không đếm được nên dùng tobe là “is”)

3. are drinking (câu chia thời HTTD vì có “at the moment”)

4. is going to visit (câu chia thời tương lai gần vì có “tomorrow morning”)

III. Read the text and decide if these statements are True (T) or False (F)

1. T

2. F

3. T

4. F

IV. Arrange the words into the sentence

1. They want to glasses of water.

2. My sister is going to live in the country.

V. Match the questions in column A with the answers in column B

1-C (– Mắt cậu màu gì? – Chúng màu đen.)

2-D (– Một Bánh mì kẹp bao nhiêu tiền? – 5000 đồng.)

3-A (– Bữa sáng bạn muốn ăn gì? – Tôi muốn ăn mỳ.)

4-B (– Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? – Bóng đá.)

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-tieng-anh-6-hoc-ki-2.jsp


s