Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 có đáp án (Đề 5)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa học kì 2

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Odd one out

Quảng cáo

1. A. cookie       B. can        C. tin        D. bottle

2. A. cool        B. thirsty       C. cold        D. warm

3. A. purple        B. brown       C. grey        D. weather

4. A. fat       B. pork        C. thin        D. short

II. Choose the best answer A, B, C or D

1. I’m hungry. What’s there ___________, mum?

A. eat       B. eating       C. is eating       D. to eat

2. She ___________ long black hair.

A. has       B. gets        C. goes       D. listens

3. She wants to buy a ___________ of eggs.

A. bar       B. tube       C. kilo       D. dozen

4. How ___________ do you play badminton?

A. often       B. much        C. long       D. many

III. Read the following passage and answer the questions.

There are two main kinds of sports: team sports and individual sports. Team sports are such sports as baseball, basketball and volleyball. Team sports require two separate teams. The teams play against each other. They compete against each other because they want to get the best score. For example, in a football game, if team A scores 4 goals and team B scores 3 goals, team A wins the game. Team sports are sometimes called competitive sports.

1. Are there three main kinds of sports?

___________________________________________________________

2. How many teams do team sports require?

___________________________________________________________

3. Why do two separate teams compete against each other?

___________________________________________________________

4. Are team sports sometimes called competitive sports?

___________________________________________________________

IV. Rewrite the sentence using the given words

Quảng cáo

1. Vietnam has lots of beautiful beaches.

There are ________________________________________________

2. No river in the world is longer than The Nile river.

The Nile river _____________________________________________

Đáp án

I. Odd one out

1. A 2. B 3. D 4. B

II. Choose the best answer A, B, C or D

1. D

Giải thích: to V: để làm gì

Dịch: Con đói quá. Có món gì để ăn không mẹ?

2. A

Giải thích: have: có

Dịch: Cô ấy có mái tóc dài đen mượt.

3. D

Giải thích: a dozen of eggs: một tá trứng

Dịch: Cô ấy muốn mua 1 tá trứng.

4. A

Giải thích: câu hỏi mức độ thường xuyên how often

Dịch: Bạn chơi cầu long bao lâu 1 lần?

III. Read the following passage and answer the questions.

1. No, there aren’t.

2. Team sports require two separate teams.

3. Because they want to get the best score.

4. Yes, they are.

IV. Rewrite the sentence using the given words

1. There are lots of beautiful beaches in Vietnam.

2. The Nile river is the longest river in the world.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-tieng-anh-6-hoc-ki-2.jsp


s