Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm 3)Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Môn Toán 7 - Đại Số

Thời gian làm bài: 45 phút

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

BÀI 1: Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của học sinh lớp 7A được ghi lại như sau:

Điểm (x) 3 4 5 6
Tần số (n) 3 2 8 12
Điểm (x) 7 8 9 10
Tần số (n) 5 4 4 2 N = ?

Câu 1: Dấu hiệu cần quan tâm là gì?

Quảng cáo

A. Điểm kiểm tra

B. Điểm kiểm tra của học sinh

C. Điểm kiêm tra một tiết môn Toán

D. Điểm kiêm tra một tiết môn Toán của học sinh lớp 7A

Câu 2: Dấu hiệu có bao nhiêu giá trị khác nhau:

A. 8        B. 10        C. 40        D. 12

Câu 3: Số học sinh trong lớp là;

A. 30        B. 35        C. 40        D. 45

Câu 4: Mốt của dấu hiệu là:

A. Mo = 6        B. Mo = 10

C. Mo = 12        D. Mo = 40

Câu 5: Điểm trung bình môn Toán của cả lớp là:

A. 5,8        B. 6,3        C. 6,5        D. 6,7

Câu 6: Điểm 9 có tần số bao nhiêu

A. 2        B. 3        C. 4        D. 5

Câu 7: Giá trị có tần số nhỏ nhất là:

Quảng cáo


A. 3        B. 6        C. 9        D. 4

Câu 8: Phần trăm của giá trị có tần số lớn nhất là:

A. 50%        B. 30%        C. 15%        D. 10%

BÀI 2: Điểm kiểm tra toán (1 tiết) của học sinh lớp 7A được bạn lớp trưởng ghi lại ở bảng sau:

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Câu 9: Số học sinh làm bài kiểm tra là:

A. 40        B. 45        C. 50        D. 55

Câu 10: Điểm trung bình của lớp 7A là:

A. 6,7        B. 6,6        C. 6,8        D. 6,9

Câu 11: Dấu hiệu điều tra là:

A. Điểm kiểm tra toán (1 tiết) của học sinh lớp 7A

B. Số học sinh của lớp 7A

C.Điểm kiểm tra miệng của lớp 7A

D. Số học sinh nữ của lớp 7A

Câu 12: Mốt của dấu hiệu là

A. 10        B. 5        C. 9        D. 3

Câu 13: Số học sinh được điểm 9 chiếm bao nhiêu phần trăm?

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. 30%        B. 25%        C. 20%        D. 10%

Câu 14: Có bao nhiêu học sinh đạt điểm dưới trung bình ( dưới 5)

A. 7        B. 17        C. 18        D. 8

BÀI 3: Thời gian giải 1 bài toán của 30 học sinh được ghi lại trong bảng sau (thời gian là phút)

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Câu 15: Dấu hiệu cần quan tâm là:

A. Thời gian làm bài 1 tiết của học sinh

B. Thời gian giải một bài toán của 30 học sinh

C. Thời gian làm văn của học sinh

D. Thời gian làm bài học kì Toán của 30 học sinh

Câu 16: Mốt của dấu hiệu là:

A. 15        B. 12        C. 9 và 10        D. 8

Câu 17: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

A. 6        B. 7        C. 8        D. 9

Câu 18: Thời gian giải bài toán thấp nhất là:

A. 5        B. 3        C. 7        D. 9

Câu 19: Thời gian giải là 10 phút chiếm bao nhiêu phần trăm

A. 26, 86%        B. 25, 68%

C. 26,67%        D. 27,66%

Câu 20: Có bao nhiêu bạn giải bài toán trong 12 phút

A. 7        B. 6        C. 4        D. 5

Câu 21: Thời gian giải bài toán đó trung bình của 30 học sinh là:

A. 8,0%        B. 8,5%        C. 9,0%        D. 9,5%

BÀI 4: Số học sinh nữ của các lớp trong một trường THCS được ghi lại trong bảng dưới đây

17 18 20 17 15
16 24 18 15 17
24 17 22 16 18
20 22 18 15 18

Câu 22: Dấu hiệu cần tìm hiểu là:

A. Số lớp trong một trường THCS

B. Số lượng học sinh nữ trong một lớp

C. Số lớp và số học sinh nữ của mỗi lớp

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 23: Tần số lớp có 18 học sinh nữ là:

A. 3        B. 4        C. 5        D. 6

Câu 24: Số lớp có nhiều học sinh nữ nhât là:

A. 2        B. 3        C. 4        D. 5

Câu 25: Theo điều tra, số lớp có 20 học sinh nữ trở lên chiếm tỉ lệ:

A. 20%        B. 25%        C. 30%        D. 35%

Đáp án và thang điểm

Mỗi câu trả lời đúng được 0.4 điểm

1 2 3 4 5 6 7
D A C A B C D
8 9 10 11 12 13 14
B C A A B D A
15 16 17 18 19 20 21
B C A A C D D
22 23 24 25
B C A C

Bảng tần số bài 2:

Giá trị (x) 3 4 5 6 7 8 9 10
Tần số (n) 3 4 10 8 6 8 5 6 N = 50

Bảng tần số bài 3:

Giá trị (x) 5 7 9 10 12 15
Tần số (n) 3 4 8 8 5 2 N = 30

Bảng tần số bài 4:

Giá trị (x) 15 16 17 18 20 22 24
Tần số (n) 3 2 4 5 2 2 2 N = 20

Tham khảo các Đề kiểm tra Toán lớp 7 có đáp án và thang điểm khác:

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 7 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 7 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Đại số và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 7 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-toan-7-chuong-3-dai-so.jsp


Nhóm học tập 2k8