Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)



Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Môn Toán 7 - Đại Số

Thời gian làm bài: 45 phút

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Theo dõi thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của 40 học sinh, cô giáo lập được bảng sau:

Thời gian (x) 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tần số (n) 4 3 3 2 10 4 5 8 1 N=40

Câu 1: Mốt của dấu hiệu là:

Quảng cáo

A. 10      B. 8      C. 7      D. 12

Câu 2: Số các giá trị của dấu hiệu là:

A. 12      B. 9      C. 40      D. 8

Câu 3: Tần số 6 là của giá trị:

A. 10      B. 4      C. 5      D. 3

Câu 4: Tần số học sinh làm bài trong 11 phút là;

A.6      B. 9      C. 8      D. 7

Câu 5: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

A. 40      B. 12      C. 9      D. 8

Câu 6: Giá trị trung bình của bảng trên (làm tròn một chữ số thập phân) là:

Quảng cáo


A. 8,3      B. 8,2      C. 8,5      D. 8,1

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: (5 điểm) Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của học sinh lớp 7A được giáo viên ghi lại như sau:

10 3 7 7 7 5 8 10 8 7
8 7 6 8 9 7 8 5 8 6
7 6 10 4 5 4 5 7 3 7
5 9 5 8 7 6 9 3 10 4

a. Dấu hiệu ở đây là gì?

b. Có bao nhiêu học sinh làm bài kiểm tra?

c. Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng?

d. Tìm mốt của dấu hiệu

e. Số học sinh làm bài kiểm tra dưới điểm trung bình (số điểm nhỏ hơn 5) chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

f. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng tương ứng với bảng tần số.

Câu 2: (2 điểm) Điểm kiểm tra môn toán của lớp 7B được ghi lại như sau:

Giá trị (x) 2 3 5 6 7 8 10
Tần số (n) 3 m 8 7 2 9 n N=?

Biết số trung bình cộng là 6 và m + n = 7. Tìm m và n

Đáp án và thang điểm

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

1 2 3 4 5 6
B C D C C B

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1

a. Dấu hiệu: Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của mỗi học sinh 0,5đ

b. Có 40 học sinh làm bài kiểm tra 0,5đ

c. Bảng tần số và số trung bình cộng

- Bảng tần số: 0,5đ

Giá trị (x) 3 4 5 6 7 8 9 10
Tần số 3 3 6 4 10 7 3 4 N = 40

- Số trung bình cộng

X = (3.3 + 4.3 + 5.6 + 6.4 + 7.10 + 8.7 + 9.3 + 10.4)/40 = 268/40 = 6,7

d. Mốt của dấu hiệu Mo = 7 0,5đ

e. Số học sinh có số điểm kiểm tra dưới trung bình là 6 học sinh chiếm tỉ lệ : (6.100%)/40=15%

f. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Câu 2

Ta có N = 3 + m + 8 + 7 + 2 + 9 + n

        = 29 + m + n = 29 + 7 = 36

Vì số trung bình cộng là 6 nên ta có

X = (2.3 + 3m + 5.8 + 6.7 + 7.2 + 8.9 + 10n)/36 = 6

⇒ 174 + 3m + 10n = 216 ⇒ 3m + 10n = 42

Vì m + n = 7 ⇒ m = 7 - n

Ta có: 3(7 - n) + 10n = 42 ⇒ 21 - 3n + 10n = 42

⇒ 7n = 21 ⇒ n = 3 và m = 4

Tham khảo các Đề kiểm tra Toán lớp 7 có đáp án và thang điểm khác:

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 7 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 7 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Đại số và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 7 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-toan-7-chuong-3-dai-so.jsp


Nhóm học tập 2k8