Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 4)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 4)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Đường tròn là hình:

Quảng cáo

A. Không có trục đối xứng

B. Có một trục đối xứng

C. Có hai trục đối xứng

D. Có vô số trục đối xứng

Câu 2: Cho đoạn thẳng OO' = 3 cm. Vẽ các đường tròn (O; 8cm) và (O; 4cm). Hai đường tròn (O) và (O') có vị trí tương đối như thế nào với nhau?

A. (O) và (O') cắt nhau

B. (O) và (O') tiếp xúc ngoài với nhau

C. (O) và (O') đựng nhau

Quảng cáo

D. (O) và (O') tiếp xúc trong với nhau

Câu 3: Chọn khẳng định đúng:

A. Hai đường tròn phân biệt có thể có hai điểm chung

B. Hai đường tròn phân biệt có thể có ba điểm chung phân biệt

C. Tâm đường tròn ngoại tiếp một tam giác bao giờ cũng nằm trong tam giác đó

D. Đường thẳng d cắt đường tròn (O; R) khi khoảng cách từ tâm O đến đường thẳng d lớn hơn R.

Câu 4: Cho đường tròn (O) đường kính 6 cm, dây AB bằng 2 cm. Khoảng cách từ O đến AB bằng

A.√35 cm       B.2√2 cm       C.4√2 cm       D.√5 cm

Quảng cáo

Phần tự luận (6 điểm)

Cho đường tròn đường kính 10 cm, một đường thẳng d cách tâm O một khoảng bằng 3 cm

1) Xác định vị trí tương đối của (O) và (d)

2) (d) cắt (O) tại 2 điểm A, B. Tính độ dài dây AB

3) Kẻ đường kính AC của đường tròn (O). Tính độ dài BC và góc (CAB )

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1.D 2.C 3.A 4.B

Phần tự luận (6 điểm)

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Quảng cáo

Gọi O là tâm đường tròn, H là chân đường vuông góc hạ từ O đến đường thẳng d

⇒ Độ dài OH là khoảng cách từ O đến đường thẳng d

Ta có: OH = 3cm < R = 5 cm ⇒ d cắt (O) tại 2 điểm phân biệt

b) Xét tam giác AHO vuông tại H có:

AO2 = AH2 + OH2

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

⇒ AB = 2AH = 8 (cm)

c) Do tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có AC là đường kính nên tam giác ABC vuông tại B

Khi đó, ta có:

AC2 = AB2 + BC2

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-hinh-hoc-chuong-2.jsp