Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số có đáp án (Đề 2)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Câu 1: (5 điểm ) Giải các phương trình sau:

Quảng cáo

a) 3x2 + 5x - 1 = 0

b) 2x2 + x + 10 = 0

Câu 2: (5 điểm ) Cho phương trình 2x2 - x - 7 = 0, không giải phương trình

a) Chứng tỏ rằng phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1, x2

b) Tính x12 + x22

Hướng dẫn giải

Câu 1:

Quảng cáo

a) 3x2 + 5x - 1 = 0

Ta có: a = 3; b = 5; c = -1

Δ = b2 - 4ac = 52 - 4.3.(-1) = 37 > 0

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Quảng cáo

b) 2x2 + x + 10 = 0

Ta có: a = 2; b = 1; c = 10

Δ = b2 - 4ac = 12 - 4.2.10 = -79 < 0

⇒ Phương trình đã cho vô nghiệm.

Câu 2:

a) Ta có: a = 2; b = -1; c = -7

Δ = b2 - 4ac = (-1)2 - 4.2.(-7) = 57 > 0

⇒ Phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1, x2

b) Theo định lí Vi-et ta có:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Quảng cáo

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-dai-so-chuong-4.jsp