Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số có đáp án (Đề 4)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số có đáp án (Đề 4)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Cho hàm số y = (-3)/5 x2. Kết luận nào sau đây là đúng:

Quảng cáo

A. Hàm số luôn đồng biến

B. Hàm số luôn nghịch biến

C.Hàm số đồng biến khi x > 0, nghịch biến khi x < 0

D.Hàm số đồng biến khi x < 0, nghịch biến khi x > 0

Câu 2: Cho hàm số y = 1/9 x2 . Giá trị của hàm số đó tại x = 3√2 là:

A. 1        B. 2        C. -2        D. 3√2

Câu 3: Một nghiệm của phương trình 2x2 - (m-1)x - m - 1 = 0 là:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Quảng cáo

Câu 4: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn?

A. 2x + 3y = 1

B. (-2)/3 x2 + 3x - 1 = 0

C. 0x2 + 3x - 1 = 0

D. x + 7 = 0

Phần tự luận (6 điểm)

Bài 1: (3 điểm) giải phương trình sau:

(x - 3)2 + (x + 4)2 = 23 - 3x

Bài 2: (3 điểm) Tìm tọa độ giao điểm của (P) y = 1/2 x2 và đường thẳng (d) y=(-1)/2 x+3

Hướng dẫn giải

Quảng cáo

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1.D 2.B 3.A 4.B

Câu 1: Chọn đáp án D

Xét hàm số y = ax2

Nếu a > 0 thì hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0

Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0

Câu 2: Chọn đáp án B

Thay x = 3√2 vào y = 1/9 x2 ta được:

y= 1/9 (3√2)2 = 1/9.18 = 2

Câu 3: Chọn đáp án A

Ta có: a = 2; b = -m + 1; c = - m – 1

⇒ a – b + c = 2 + m -1 – m - 1 = 0

⇒ Phương trình có 2 nghiệm là 1 và (-c)/a

Do đó nghiệm của phương trình là Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Quảng cáo

Câu 4: Chọn đáp án B.

Phần tự luận (6 điểm)

Bài 1:

(x - 3)2 + (x + 4)2 = 23 - 3x

⇔ x2 - 6x + 9 + x2 + 8x + 16 = 23 - 3x

⇔ 2x2 + 5x - 2 = 0

Ta có: a = 2; b = 5; c = -2

Δ = b2 - 4ac = 52 - 4.2.(-2) = 41 > 0

⇒ phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy tập nghiệm của phương trình là Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2:

Hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của phương trình

1/2 x2 = (-1)/2 x + 3 ⇔ x2 + x - 6 = 0

Δ = 12 - 4.1.(-6) = 25 > 0

⇒ Phương trình có 2 nghiệm phân biệt

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy tọa độ giao điểm của (P) và (d) là (2; 2) và (-3; 9/2)

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-dai-so-chuong-4.jsp