Giáo án Âm nhạc 12 năm 2024 (cả ba sách)

Tài liệu Giáo án Âm nhạc 12 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều mới, chuẩn nhất bám sát mẫu giáo án Âm nhạc của Bộ GD&ĐT giúp Thầy/Cô dễ dàng soạn giáo án môn Âm nhạc 12 theo chương trình mới.

Giáo án Âm nhạc 12 năm 2024 (cả ba sách)

Giáo án Âm nhạc 12 Kết nối tri thức

Phần kiến thức chung

Giáo án Âm nhạc 12 Chủ đề 1: Sắc màu âm nhạc

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 1:

Lí thuyết âm nhạc: Quãng ghép, cách gọi tên quãng ghép

Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1 giọng Son trưởng

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 2: Hát: Hành khúc Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 3: Nhạc cụ: Bài nhạc cụ số 1 giọng Son trưởng

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 4: Thường thức âm nhạc: Sơ lược về thể loại nhạc nhẹ phổ biến

Giáo án Âm nhạc 12 Chủ đề 2: Giai điệu bốn phương

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 1: Lí thuyết âm nhạc: Một số hợp âm của giọng Son trưởng, Mi thứ

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 2: Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2 giọng Mi thứ

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 3: Hát: Chiều hải cảng

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 4:

Nhạc cụ: Bài nhạc cụ số 2 giọng Mi thứ

Nghe nhạc: Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam!

Giáo án Âm nhạc 12 Chủ đề 3: Về nguồn

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 1:

Lí thuyết âm nhạc: Một số hợp âm của giọng Pha trưởng, Rê thứ

Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3 giọng Pha trưởng

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 2: Hát: Hoa đào bên suối

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 3: Nhạc cụ: Bài nhạc cụ số 3 giọng Pha trưởng

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 4: Thường thức âm nhạc: Sơ lược về một số loại hình nghệ thuật truyền thống

Giáo án Âm nhạc 12 Chủ đề 4: Khát vọng xanh

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 1: Nghe nhạc: Kể chuyện ngày mùa

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 2: Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4 giọng Rê thứ

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 3: Hát: Một thời để nhớ

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 4: Nhạc cụ: Bài nhạc cụ số 4 giọng Rê thứ

Phần lựa chọn

A - Hát

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 1: Hát ca khúc thính phòng

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 2: Hát ca khúc nhạc pop

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 3: Hát ca khúc mang chất liệu dân gian

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 4: Hát dân ca Việt Nam

B – Nhạc cụ

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 1: Thực hành một số tác phẩm độc tấu

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 2: Thực hành hoà tấu

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 3: Thực hành đệm tiết điệu Ballad


Giáo án Âm nhạc 12 Chân trời sáng tạo

Giáo án Âm nhạc 12 Kiến thức chung

Giáo án Âm nhạc 12 Chủ đề 1: Tiếng gọi tổ quốc

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 1: Hát: Bài hát Rạng rỡ Việt Nam

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 2: Nhạc cụ: Thực hành đệm hát trích đoạn bài Rạng rỡ Việt Nam

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 3: Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1 giọng Son trưởng

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 4: Lí thuyết âm nhạc: Quãng ghép - Cách gọi tên quãng ghép

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 5: Thường thức âm nhạc: Sơ lược về một số loại hình nghệ thuật truyền thống

Giáo án Âm nhạc 12 Chủ đề 2: Suối nguồn dân ca

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 6: Hát: Bài dân ca Lí thiên thai

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 7: Nhạc cụ: Thực hành đệm hát bài dân ca Lí thiên thai

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 8: Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2 giọng Mi thứ

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 9: Lí thuyết âm nhạc: Hợp âm ba phụ của giọng Son trưởng và giọng Mi thứ

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 10: Nghe nhạc: Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Giáo án Âm nhạc 12 Chủ đề 3: Mái trường tình bạn

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 11: Hát: Bài hợp xưởng Vui hát lên ban di

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 12: Nhạc cụ: Hoà tấu trích đoạn bài hợp xướng Vui hát lên bạn ơi

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 13: Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3 giọng Pha trưởng

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 14: Lí thuyết âm nhạc: Hợp âm ba phụ của giọng Pha trưởng và giọng Rê thứ

Giáo án Âm nhạc 12 Chủ đề 4: Giai điệu bốn phương

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 15: Hát: Bài Ru con (Wiegenlied)

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 16: Nhạc cụ: Thực hành đệm hát bài Ru con (Wiegenlied)

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 17: Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4 giọng Rê thứ

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 18: Thường thức âm nhạc: Sơ lược về một số thể loại nhạc nhẹ

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 19: Nghe nhạc: Bản nhạc Song from a secret garden

Giáo án Âm nhạc 12 Phương án lựa chọn: Hát

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 1: Thực hành hát liền tiếng

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 2: Thực hành hát nảy tiếng

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 3: Thực hành hát lướt nhanh

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 4: Thực hành hát luyến âm

Giáo án Âm nhạc 12 Phương án lựa chọn: Nhạc cụ

Giáo án Âm nhạc 12 Đàn phím điện tử

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 1: Thực hành đàn liền tiếng

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 2: Thực hành đàn này tiếng

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 3: Thực hành đàn rời tiếng

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 4: Thực hành hoà tấu

Giáo án Âm nhạc 12 Đàn guitar

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 1: Hợp âm với thể bấm chặn trong đệm đàn

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 2: Đàn tiết điệu Chachacha với hợp âm chặn trên giọng Son trưởng

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 3: Thực hành độc tấu

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 4: Thực hành hoà tấu


Giáo án Âm nhạc 12 Cánh diều

Giáo án Âm nhạc 12 Phần 1: Kiến thức chung

Giáo án Âm nhạc 12 Chủ đề 1: Tổ quốc mến yêu

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 1:· Hát: Bài hát Rạng rỡ Việt Nam

· Nghe nhạc: Tác phẩm Trở về đất mẹ

·Thường thức âm nhạc: Nghệ thuật Tuồng trong âm nhạc truyền thống Việt Nam

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 2:· Lí thuyết âm nhạc: Quãng ghép, cách gọi tên quãng ghép

· Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1

· Nhạc cụ: Hoà tấu và biến tấu với nhạc cụ gõ

Giáo án Âm nhạc 12 Chủ đề 2: Phụ nữ Việt Nam

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 3:· Hát: Bài hát Xinh tươi Việt Nam

· Nghe nhạc: Ca khúc Tình ca

· Thường thức âm nhạc: Nghệ thuật Chèo trong âm nhạc truyền thống Việt Nam

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 4:· Lí thuyết âm nhạc: Một số hợp âm của giọng Son trưởng

· Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2

· Nhạc cụ: Thể hiện Bài đọc nhạc số 2 bằng nhạc cụ thể hiện giai điệu

Giáo án Âm nhạc 12 Chủ đề 3: Vũ điệu truyền thống

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 5:· Hát: Bài hát Polka

· Nghe nhạc: Tác phẩm Hungarian Dance No.5

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 6:· Lí thuyết âm nhạc: Một số hợp âm của giọng Mi thứ

· Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3

· Nhạc cụ: Hoà tấu nhạc cụ gõ và vận động cơ thể

Giáo án Âm nhạc 12 Chủ đề 4: Khúc hát quê hương

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 7:· Hát: Bài hát Người nghỉ tôi về

· Nghe nhạc: Ca khúc Quảng Bình quê ta ơi!

· Thường thức âm nhạc: Nghệ thuật Cải lương trong âm nhạc truyền thống Việt Nam

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 8:· Lí thuyết âm nhạc: Một số hợp âm của giọng Pha trưởng

· Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4

· Nhạc cụ: Thể hiện Bài đọc nhạc số 4 bằng nhạc cụ thể hiện giai điệu

Giáo án Âm nhạc 12 Chủ đề 5: Giai điệu bốn phương

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 9:· Hát: Bài hát Nước Nga – Tổ quốc tôi

· Nghe nhạc : Ca khúc O Sole Mio

· Thường thức âm nhạc: Sơ lược về nhạc nhẹ

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 10:· Lí thuyết âm nhạc: Một số hợp âm của giọng Rê thứ

· Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5

· Nhạc cụ: Gõ đệm cho bài O Sole Mio; thể hiện hợp âm đệm và tiết điệu đệm cho Bài đọc nhạc số 5 bằng đàn ukulele

Giáo án Âm nhạc 12 Chủ đề 6: Hướng tới tương lai

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 11:· Hát: Bài hát Đường đến ngày vinh quang

· Nghe nhạc: Ca khúc Bài ca hi vọng

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 12:· Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 6

· Nhạc cụ: Gõ đệm bằng nhạc cụ gõ tự tạo và động tác cơ thể cho bài hát Đường đến ngày vinh quang

Giáo án Âm nhạc 12 Phần 2: Lựa chọn

Giáo án Âm nhạc 12 Hát

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 1: Hát đơn ca

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 2: Hát song ca

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 3: Hát tốp ca

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 4: Hát đồng ca, hợp xướng

Giáo án Âm nhạc 12: Nhạc cụ

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 1: Thực hành độc tấu trên đàn phím điện tử

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 2: Thực hành hoà tấu trên đàn phím điện tử

Giáo án Âm nhạc 12 Bài 3: Thực hành đệm hát trên đàn phím điện tử

Giáo án 12 các môn học hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên