Giáo án điện tử HĐTN 12 (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Hoạt động trải nghiệm 12

Trọn bộ giáo án điện tử HĐTN 12 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay nhất, thiết kế đẹp mắt, phong cách hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Hoạt động trải nghiệm 12 dễ dàng.

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 (hay nhất)

Quảng cáo

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Kết nối tri thức

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 1: Phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và các bạn

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 2: Tôi trưởng thành

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 3: Hoàn thiện bản thân

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 4: Trách nhiệm với gia đình

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 5: Xây dựng cộng đồng

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 6: Chung tay gìn giữ, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 7: Bảo vệ thế giới tự nhiên

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 8: Nghề nghiệp và những yêu cầu với người lao động trong xã hội hiện đại

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 9: Rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với định hướng nghề nghiệp

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 10: Quyết định lựa chọn nghề phù hợp và chuẩn bị tâm lí thích ứng với môi trường mới


Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chân trời sáng tạo

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 1: Thể hiện sự trưởng thành của bản thân

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 2: Theo đuổi đam mê

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 3: Phát triển mối quan hệ với thầy cô và các bạn

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 4: Xây dựng giá trị gia đình

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 5: Thực hiện kế hoạch tài chính trong cuộc sống

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 6: Tham gia xây dựng và phát triển cộng đồng

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 7: Xu hướng phát triển nghề nghiệp và thị trường lao động, sáng tạo

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 8: sẵn sàng học tập và lao động

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 9: Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, thế giới động vật và thực vật


Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Cánh diều

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 1: Xây dựng nhà trường và phát triển các mối quan hệ

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 2: Thay đổi để trưởng thành

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 3: Làm chủ bản thân và sống có trách nhiệm

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 4: Tổ chức cuộc sống gia đình

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 5: Chủ động tham gia các hoạt động xã hội

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 6: Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và sự đa dạng sinh học

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 7: Thị trường lao động và nghề nghiệp trong xã hội hiện đại

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 8: Chọn nghề phù hợp

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 9: Sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp

Xem thêm các bài soạn Giáo án điện tử các lớp mới nhất, hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên