Giáo án Tin 12 năm 2024 (sách mới) | Giáo án Tin học 12

Tài liệu Giáo án Tin 12 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều mới, chuẩn nhất bám sát mẫu giáo án Tin học của Bộ GD&ĐT giúp Thầy/Cô dễ dàng soạn giáo án môn Tin học 12 theo chương trình mới.

Giáo án Tin học 12 năm 2024 (sách mới)

Xem thử Giáo án Tin 12 KNTT Xem thử Giáo án Tin 12 CTST Xem thử Giáo án Tin 12 CD

Chỉ từ 400k mua trọn bộ Giáo án Tin học 12 cả năm mỗi bộ sách bản word chuẩn kiến thức, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Giáo án Tin học 12 Kết nối tri thức

Định hướng tin học ứng dụng

Giáo án Tin học 12 Bài 1: Làm quen với Trí tuệ nhân tạo

Giáo án Tin học 12 Bài 2: Trí tuệ nhân tạo trong khoa học và đời sống

Giáo án Tin học 12 Chủ đề 2: Mạng máy tính và internet

Giáo án Tin học 12 Bài 3: Một số thiết bị mạng thông dụng

Giáo án Tin học 12 Bài 4: Giao thức mạng

Giáo án Tin học 12 Bài 5: Thực hành chia sẻ tài nguyên trên mạng

Giáo án Tin học 12 Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Giáo án Tin học 12 Bài 6: Giao tiếp và ứng xử trong không gian mạng

Giáo án Tin học 12 Chủ đề 4: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Giáo án Tin học 12 Bài 7: HTML và cấu trúc trang web

Giáo án Tin học 12 Bài 8: Định dạng văn bản

Giáo án Tin học 12 Bài 9: Tạo danh sách, bảng

Giáo án Tin học 12 Bài 10: Tạo liên kết

Giáo án Tin học 12 Bài 11: Chèn tệp tin đa phương tiện và khung nội tuyến vào trang web

Giáo án Tin học 12 Bài 12: Tạo biểu mẫu

Giáo án Tin học 12 Bài 13: Khái niệm, vai trò của CSS

Giáo án Tin học 12 Bài 14: Định dạng văn bản bằng CSZ

Giáo án Tin học 12 Bài 15: Tạo màu cho chữ và nền

Giáo án Tin học 12 Bài 16: Định dạng khung

Giáo án Tin học 12 Bài 17: Các mức ưu tiên của bộ chọn

Giáo án Tin học 12 Bài 18: Thực hành tổng hợp thiết kế trang web

Giáo án Tin học 12 Chủ đề 5: Hướng nghiệp với tin học

Giáo án Tin học 12 Bài 19: Dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính

Giáo án Tin học 12 Bài 20: Nhóm nghề quản trị thuộc ngành Công nghệ thông tin

Giáo án Tin học 12 Bài 21: Hội thảo hướng nghiệp

Giáo án Tin học 12 Chủ đề 6: Máy tính và xã hội tri thức

Giáo án Tin học 12 Bài 22: Thực hành kết nối các thiết bị số

Giáo án Tin học 12 Chủ đề 7: Ứng dụng tin học

Giáo án Tin học 12 Bài 23: Chuẩn bị xây dựng trang web

Giáo án Tin học 12 Bài 24: Xây dựng phần đầu trang web

Giáo án Tin học 12 Bài 25: Xây dựng phần thân và chân trang web

Giáo án Tin học 12 Bài 26: Liên kết và thanh điều hướng

Giáo án Tin học 12 Bài 27: Biểu mẫu trên trang web

Giáo án Tin học 12 Bài 28: Thực hành tổng hợp

Định hướng khoa học máy tính

Giáo án Tin học 12 Chủ đề 1: Máy tính và xã hội tri thức

Giáo án Tin học 12 Bài 1: Làm quen với Trí tuệ nhân tạo

Giáo án Tin học 12 Bài 2: Trí tuệ nhân tạo trong khoa học và đời sống

Giáo án Tin học 12 Chủ đề 2: Mạng máy tính và internet

Giáo án Tin học 12 Bài 3: Một số thiết bị mạng thông dụng

Giáo án Tin học 12 Bài 4: Giao thức mạng

Giáo án Tin học 12 Bài 5: Thực hành chia sẻ tài nguyên trên mạng

Giáo án Tin học 12 Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Giáo án Tin học 12 Bài 6: Giao tiếp và ứng xử trong không gian mạng

Giáo án Tin học 12 Chủ đề 4: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Giáo án Tin học 12 Bài 7: HTML và cấu trúc trang web

Giáo án Tin học 12 Bài 8: Định dạng văn bản

Giáo án Tin học 12 Bài 9: Tạo danh sách, bảng

Giáo án Tin học 12 Bài 10: Tạo liên kết

Giáo án Tin học 12 Bài 11: Chèn tệp tin đa phương tiện và khung nội tuyển vào trang web

Giáo án Tin học 12 Bài 12: Tạo biểu mẫu

Giáo án Tin học 12 Bài 13: Khái niệm, vai trò của CSS

Giáo án Tin học 12 Bài 14: Định dạng văn bản bằng CSS

Giáo án Tin học 12 Bài 15: Tạo màu cho chữ và nền

Giáo án Tin học 12 Bài 16: Định dạng khung

Giáo án Tin học 12 Bài 17: Các mức ưu tiên của bộ chọn

Giáo án Tin học 12 Bài 18: Thực hành tổng hợp thiết kế trang web

Giáo án Tin học 12 Chủ đề 5: Hướng nghiệp với tin học

Giáo án Tin học 12 Bài 19: Dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính

Giáo án Tin học 12 Bài 20: Nhóm nghề quản trị thuộc ngành Công nghệ thông tin

Giáo án Tin học 12 Bài 21: Hội thảo hưởng nghiệp

Giáo án Tin học 12 Chủ đề 6: Mạng máy tính và internet

Giáo án Tin học 12 Bài 22: Tìm hiểu thiết bị mạng

Giáo án Tin học 12 Bài 23: Đường truyền mạng và ứng dụng

Giáo án Tin học 12 Bài 24: Sơ bộ về thiết kế mạng

Giáo án Tin học 12 Chủ đề 7: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Giáo án Tin học 12 Bài 25: Làm quen với Học máy

Giáo án Tin học 12 Bài 26: Làm quen với Khoa học dữ liệu

Giáo án Tin học 12 Bài 27: Máy tính và Khoa học dữ liệu

Giáo án Tin học 12 Bài 28: Thực hành trải nghiệm trích rút thông tin và tri thức

Giáo án Tin học 12 Bài 29: Mô phỏng trong giải quyết vấn đề

Giáo án Tin học 12 Bài 30: Ứng dụng mô phỏng trong giáo dục


Giáo án Tin học 12 Chân trời sáng tạo

Định hướng tin học ứng dụng

Giáo án Tin học 12 Chủ đề A: Máy tính và xã hội tri thức

Giáo án Tin học 12 Bài A1: Giới thiệu Trí tuệ nhân tạo

Giáo án Tin học 12 Bài A2: Trí tuệ nhân tạo và cuộc sống

Giáo án Tin học 12 Bài A3: Thực hành kết nối thiết bị số với máy tính

Giáo án Tin học 12 Bài A4: Thực hành kết nối thiết bị số với máy tính (tiếp theo)

Giáo án Tin học 12 Chủ đề B: Mạng máy tính và internet

Giáo án Tin học 12 Bài B1: Thiết bị và giao thức mạng

Giáo án Tin học 12 Bài B2: Các chức năng mạng của hệ điều hành

Giáo án Tin học 12 Bài B3: Thực hành kết nối và sử dụng mạng trên thiết bị thông minh

Giáo án Tin học 12 Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Giáo án Tin học 12 Bài D1: Giao tiếp trong không gian mạng thiếu nhi

Giáo án Tin học 12 Bài D2: Gìn giữ tính nhân văn trong không gian mạng

Giáo án Tin học 12 Chủ đề E: Ứng dụng tin học

Giáo án Tin học 12 Bài El: Tạo trang web, thiết lập giao diện và xem trước trang web

Giáo án Tin học 12 Bài E2: Tạo, hiệu chỉnh trang web và thiết kế thanh điều hướng

Giáo án Tin học 12 Bài E3: Tạo văn bản, chèn hình ảnh và tạo chân trang

Giáo án Tin học 12 Bài E4: Sử dụng Content Blocks, Button, Divider

Giáo án Tin học 12 Bài E5: Nhúng mã và tạo băng chuyền hình ảnh

Giáo án Tin học 12 Bài E6: Chèn YouTube, Calendar, Drive và Collapsible group

Giáo án Tin học 12 Bài E7: Sử dụng Map, Forms và các thiết lập trang web

Giáo án Tin học 12 Bài E8: Hoàn thiện và xuất bản trang web

Giáo án Tin học 12 Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Giáo án Tin học 12 Bài F1: HTML và trang web

Giáo án Tin học 12 Bài F2: Tạo và định dạng trang web với các thẻ HTML

Giáo án Tin học 12 Bài F3: Tạo bảng và khung trong trang web với HTML

Giáo án Tin học 12 Bài F4: Thêm dữ liệu đa phương tiện vào trang web

Giáo án Tin học 12 Bài F5: Tạo biểu mẫu trong trang web

Giáo án Tin học 12 Bài F6: Dự án tạo trang web

Giáo án Tin học 12 Bài F7: Giới thiệu CSS

Giáo án Tin học 12 Bài F8: Một số thuộc tính cơ bản của CSS

Giáo án Tin học 12 Bài F9: Một số kĩ thuật định kiểu bằng vùng chọn trong CSS

Giáo án Tin học 12 Bài F10: Định kiểu CSS cho siêu liên kết và danh sách

Giáo án Tin học 12 Bài F11: Định kiểu CSS cho bảng và phần tử <div>

Giáo án Tin học 12 Bài F12: Định kiểu CSS cho biểu mẫu

Giáo án Tin học 12 Bài F13: Dự án tạo trang web (tiếp theo)

Giáo án Tin học 12 Chủ đề G: Hướng nghiệp với tin học

Giáo án Tin học 12 Bài G1: Nhóm nghề dịch vụ thuộc ngành Công nghệ thông tin

Giáo án Tin học 12 Bài G2: Nhóm nghề quản trị thuộc ngành Công nghệ thông tin

Giáo án Tin học 12 Bài G3: Một số nghề ứng dụng tin học và một số ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin

Định hướng khoa học máy tính

Giáo án Tin học 12 Chủ đề A: Máy tính và xã hội tri thức

Giáo án Tin học 12 Bài A1: Giới thiệu Trí tuệ nhân tạo

Giáo án Tin học 12 Bài A2: Trí tuệ nhân tạo và cuộc sống

Giáo án Tin học 12 Chủ đề B: Mạng máy tính và internet

Giáo án Tin học 12 Bài B1: Thiết bị và giao thức mạng

Giáo án Tin học 12 Bài B2: Các chức năng mạng của hệ điều hành

Giáo án Tin học 12 Bài B3: Thực hành kết nối và sử dụng mạng trên thiết bị thông minh

Giáo án Tin học 12 Bài B4: Vai trò của các thiết bị mạng

Giáo án Tin học 12 Bài B5: Đường truyền hữu tuyến và vô tuyến

Giáo án Tin học 12 Bài B6: Thiết kế mạng nội bộ

Giáo án Tin học 12 Bài B7: Thực hành thiết kế mạng nội bộ

Giáo án Tin học 12 Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Giáo án Tin học 12 Bài D1: Giao tiếp trong không gian mạng

Giáo án Tin học 12 Bài D2: Gìn giữ tính nhân văn trong không gian mạng

Giáo án Tin học 12 Chủ đề E: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Giáo án Tin học 12 Bài F1: HTML và trang web

Giáo án Tin học 12 Bài F2: Tạo và định dạng trang web với các thẻ HTML

Giáo án Tin học 12 Bài F3: Tạo bảng và khung trong trang web HTML

Giáo án Tin học 12 Bài F4: Thêm dữ liệu đa phương tiện vào trang web

Giáo án Tin học 12 Bài F5: Tạo biểu mẫu trong trang web

Giáo án Tin học 12 Bài F6: Dự án tạo trang web

Giáo án Tin học 12 Bài F7: Giới thiệu CSS

Giáo án Tin học 12 Bài F8: Một số thuộc tính cơ bản của CSS

Giáo án Tin học 12 Bài F9: Một số kĩ thuật định kiểu bằng vùng chọn trong CSS

Giáo án Tin học 12 Bài F10: Định kiểu CSS cho siêu liên kết và danh sách

Giáo án Tin học 12 Bài F11: Định kiểu CSS cho bảng và phần tử <div>

Giáo án Tin học 12 Bài F12: Định kiểu CSS cho biểu mẫu

Giáo án Tin học 12 Bài F13: Dự án tạo trang web (tiếp theo)

Giáo án Tin học 12 Bài F14: Học máy

Giáo án Tin học 12 Bài F15: Khoa học dữ liệu

Giáo án Tin học 12 Bài F16: Máy tính, thuật toán và Khoa học dữ liệu

Giáo án Tin học 12 Bài F17: Hoạt động trải nghiệm về Khoa học dữ liệu

Giáo án Tin học 12 Bài F18: Kĩ thuật mô phỏng

Giáo án Tin học 12 Bài F19: Sử dụng phần mềm mô phỏng

Giáo án Tin học 12 Chủ đề G: Hướng nghiệp với tin học

Giáo án Tin học 12 Bài G1: Nhóm nghề dịch vụ thuộc ngành Công nghệ thông tin

Giáo án Tin học 12 Bài G2: Nhóm nghề quản trị thuộc ngành Công nghệ thông tin

Giáo án Tin học 12 Bài G3: Một số nghề ứng dụng tin học và một số ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin


Giáo án Tin học 12 Cánh diều

Tin học ứng dụng

Giáo án Tin học 12 Chủ đề A: Máy tính và xã hội tri thức

Giới thiệu trí tuệ nhân tạo

Giáo án Tin học 12 Bài 1: Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo

Giáo án Tin học 12 Bài 2: Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo (tiếp theo)

Giáo án Tin học 12 Chủ đề B: Mạng máy tính và internet

Kết nối mạng

Giáo án Tin học 12 Bài 1: Cơ sở mạng máy tính

Giáo án Tin học 12 Bài 2: Mô hình và các giao thức mạng

Giáo án Tin học 12 Bài 3: Thực hành thiết lập kết nối và sử dụng mạng

Giáo án Tin học 12 Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Giữ gìn tính nhân văn trong thế giới ảo

Giáo án Tin học 12 Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Tạo trang web

Giáo án Tin học 12 Bài 1: Làm quen với ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản

Giáo án Tin học 12 Bài 2: Định dạng văn bản và tạo siêu liên kết

Giáo án Tin học 12 Bài 3: Thực hành định dạng văn bản và tạo siêu liên kết

Giáo án Tin học 12 Bài 4: Trình bày nội dung theo dạng danh sách, bảng biểu

Giáo án Tin học 12 Bài 5: Chèn hình ảnh, âm thanh, video và sử dụng khung

Giáo án Tin học 12 Bài 6: Tạo biểu mẫu

Giáo án Tin học 12 Bài 7: Thực hành tạo biểu mẫu

Giáo án Tin học 12 Bài 8: Làm quen với CSS

Giáo án Tin học 12 Bài 9: Thực hành định dạng một số thuộc tính CSS

Giáo án Tin học 12 Bài 10: Bộ chọn lớp, bộ chọn định danh

Giáo án Tin học 12 Bài 11: Mô hình hộp, bố cục trang web

Giáo án Tin học 12 Bài 12: Dự án nhỏ: Tạo trang web báo tường

Giáo án Tin học 12 Chủ đề G: Hướng nghiệp với tin học

Giới thiệu nhóm nghề dịch vụ và quản trị, một số nghề ứng dụng tin học và một số ngành thuộc lĩnh vực tin học

Giáo án Tin học 12 Bài 1: Giới thiệu nhóm nghề Dịch vụ và Quản trị trong ngành Công nghệ thông tin

Giáo án Tin học 12 Bài 2: Một số nghề khác trong ngành Công nghệ thông tin và một số nghề ứng dụng công nghệ thông tin

Giáo án Tin học 12 Bài 3: Dự án nhỏ: Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và hướng nghiệp về lĩnh vực đào tạo “Máy tính và Công nghệ thông tin” ở Việt Nam

Giáo án Tin học 12 Chủ đề AICT: Máy tính và xã hội tri thức

Thực hành kết nối thiết bị số

Giáo án Tin học 12 Bài 1: Thực hành kết nối máy tính với ti vi thông minh

Giáo án Tin học 12 Bài 2: Thực hành theo nhóm: Kết nối các thiết bị không dây cho ứng dụng

Giáo án Tin học 12 Chủ đề EICT: Ứng dụng tin học

Thực hành sử dụng phần mềm tạo trang web

Giáo án Tin học 12 Bài 1: Giới thiệu phần mềm tạo website

Giáo án Tin học 12 Bài 2: Tạo website bằng phần mềm

Giáo án Tin học 12 Bài 3: Tạo thanh điều hướng cho trang web

Giáo án Tin học 12 Bài 4: Tạo nội dung văn bản cho trang web

Giáo án Tin học 12 Bài 5: Tạo nội dung hình ảnh cho trang web

Giáo án Tin học 12 Bài 6: Tạo biểu mẫu cho trang web và xuất bản website

Giáo án Tin học 12 Bài 7: Tạo sản phẩm theo nhóm (Bài tập nhóm)

Khoa học máy tính

Giáo án Tin học 12 Chủ đề A: Máy tính và xã hội tri thức

Giới thiệu trí tuệ nhân tạo

Giáo án Tin học 12 Bài 1: Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo

Giáo án Tin học 12 Bài 2: Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo (tiếp theo)

Giáo án Tin học 12 Chủ đề B: Mạng máy tính và internet

Kết nối mạng

Giáo án Tin học 12 Bài 1: Cơ sở mạng máy tính

Giáo án Tin học 12 Bài 2: Mô hình và các giao thức mạng

Giáo án Tin học 12 Bài 3: Thực hành thiết lập kết nối và sử dụng mạng

Giáo án Tin học 12 Chủ đề D: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

Giữ gìn tính nhân văn trong thế giới ảo

Giáo án Tin học 12 Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Tạo trang web

Giáo án Tin học 12 Bài 1: Làm quen với ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản

Giáo án Tin học 12 Bài 2: Định dạng văn bản và tạo siêu liên kết

Giáo án Tin học 12 Bài 3: Thực hành định dạng văn bản và tạo siêu liên kết

Giáo án Tin học 12 Bài 4: Trình bày nội dung theo dạng danh sách, bảng biểu

Giáo án Tin học 12 Bài 5: Chèn hình ảnh, âm thanh, video và sử dụng khung

Giáo án Tin học 12 Bài 6: Tạo biểu mẫu

Giáo án Tin học 12 Bài 7: Thực hành tạo biểu mẫu

Giáo án Tin học 12 Bài 8: Làm quen với CSS

Giáo án Tin học 12 Bài 9: Thực hành định dạng một số thuộc tính CSS

Giáo án Tin học 12 Bài 10: Bộ chọn lớp, bộ chọn định danh

Giáo án Tin học 12 Bài 11: Mô hình hộp, bố cục trang web

Giáo án Tin học 12 Bài 12: Dự án nhỏ: Tạo trang web báo tường

Giáo án Tin học 12 Chủ đề G: Hướng nghiệp với tin học

Giới thiệu nhóm nghề dịch vụ và quản trị, một số nghề ứng dụng tin học và một số ngành thuộc lĩnh vực tin học

Giáo án Tin học 12 Bài 1: Giới thiệu nhóm nghề Dịch vụ và Quản trị trong ngành Công nghệ thông tin

Giáo án Tin học 12 Bài 2: Một số nghề khác trong ngành Công nghệ thông tin và một số nghề ứng dụng công nghệ thông tin

Giáo án Tin học 12 Bài 3: Dự án nhỏ: Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và hướng nghiệp về lĩnh vực đào tạo “Máy tính và Công nghệ thông tin” ở Việt Nam

Giáo án Tin học 12 Chủ đề BCS: Mạng máy tính và internet

Phác thảo thiết kế mạng máy tính

Giáo án Tin học 12 Bài 1: Môi trường truyền dẫn

Giáo án Tin học 12 Bài 2: Thiết bị mạng

Giáo án Tin học 12 Bài 3: Thiết kế mạng LAN

Giáo án Tin học 12 Bài 4: Thực hành về nhận diện thiết bị mạng và thiết kế mạng LAN (Bài tập nhóm)

Giáo án Tin học 12 Chủ đề FCS: Giải quyết vấn đề về sự trợ giúp của máy tính

Giới thiệu về học máy và khoa học dữ liệu

Mô phỏng trong giải quyết vấn đề

Giáo án Tin học 12 Bài 1: Giới thiệu về học máy

Giáo án Tin học 12 Bài 2: Giới thiệu về khoa học dữ liệu

Giáo án Tin học 12 Bài 3: Giới thiệu về khoa học dữ liệu (Tiếp theo)

Giáo án Tin học 12 Bài 4: Thực hành phân tích dữ liệu

FCS2: Mô phỏng trong giải quyết vấn đề

Giáo án Tin học 12 Bài 1: Mô phỏng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực

Giáo án Tin học 12 Bài 2: Thực hành về mô phỏng

Xem thử Giáo án Tin 12 KNTT Xem thử Giáo án Tin 12 CTST Xem thử Giáo án Tin 12 CD

Giáo án 12 các môn học hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên