Cài đặt SQLiteSQLite được biết đến nhiều nhất về đặc điểm không cần cấu hình, nghĩa là không cần đến cài đặt hoặc quản trị phức tạp. Chương này trình bày cho bạn cách để cài đặt SQLite trên Windows, Linux và Mac OS X.

Cài đặt SQLite trên Windows

  • Bạn truy cập SQLite download page, sau đó tìm và tải phần Precompiled Binaries for Windows.

  • Bạn sẽ cần tải các file là sqlite-shell-win32-*.zipsqlite-dll-win32-*.zip.

  • Tạo một folder là C:\>sqlite, sau đó unzip hai file trên trong folder đó. Bạn sẽ có các file là sqlite3.def, sqlite3.dll và sqlite3.exe.

  • Thêm C:\>sqlite trong biến môi trường PATH và cuối cùng tới dòng nhắc lệnh và thông báo lệnh sqlite3. Lệnh này sẽ hiển thị kết quả như sau:

C:\>sqlite3
SQLite version 3.7.15.2 2013-01-09 11:53:05
Enter ".help" for instructions
Enter SQL statements terminated with a ";"
sqlite>
Quảng cáo

Cài đặt SQLite trên Linux

Ngày nay, hầu hết các phiên bản của Linux OS đều đi kèm với SQLite. Vì thế bạn chỉ cần thông báo lệnh sau để kiểm tra xem SQLite đã được cài đặt trên máy hay chưa.

$sqlite3
SQLite version 3.7.15.2 2013-01-09 11:53:05
Enter ".help" for instructions
Enter SQL statements terminated with a ";"
sqlite>

Nếu bạn không thấy kết quả như trên, nghĩa là máy tính của bạn chưa được cài đặt SQLite. Vì thế, bạn theo các bước sau để cài đặt SQLite trên Linux:

  • Bạn truy cập SQLite download page, sau đó tìm và tải sqlite-autoconf-*.tar.gz ở phần Source Code.

  • Theo các bước sau:

$tar xvfz sqlite-autoconf-3071502.tar.gz
$cd sqlite-autoconf-3071502
$./configure --prefix=/usr/local
$make
$make install

Sau đó, giống như phần trên, bạn kiểm tra xem SQLite đã cài đặt thành công hay chưa.

Cài đặt SQLite trên Mac OS X

Mặc dù phiên bản mới nhất của Mac OS X thường đi kèm với SQLite đã được cài đặt sẵn, nhưng nếu máy tính của bạn chưa được cài đặt, thì bạn có thể theo các bước sau:

  • Bạn truy cập SQLite download page, sau đó tìm và tải sqlite-autoconf-*.tar.gz ở phần Source Code.

  • Theo các bước sau:

$tar xvfz sqlite-autoconf-3071502.tar.gz
$cd sqlite-autoconf-3071502
$./configure --prefix=/usr/local
$make
$make install

Để kiểm tra xem SQLite đã cài đặt thành công hay chưa, bạn thông báo lệnh sau:

$sqlite3
SQLite version 3.7.15.2 2013-01-09 11:53:05
Enter ".help" for instructions
Enter SQL statements terminated with a ";"
sqlite>
Quảng cáo

Nếu thành công, bạn sẽ có dòng nhắc lệnh sqlite>, từ đó bạn có thể bắt đầu làm việc.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SQLite phổ biến khác tại VietJack: