Toán tử số học trong SQLiteBảng dưới liệt kê các toán tử số học trong SQLite. Giả sử biến a giữ 10 và biến b giữ 20, thì:

Toán tửMiêu tảVí dụ
+Phép cộng a + b cho kết quả là 30
-Phép trừ a - b cho kết quả là -10
*Phép nhân a * b cho kết quả là 200
/Phép chia b / a cho kết quả là 2
%Phép chia lấy phần dư b % a cho kết quả là 0
Quảng cáo

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ minh họa về cách sử dụng các toán tử số học trong SQLite:

sqlite> .mode line
sqlite> select 10 + 20;
10 + 20 = 30


sqlite> select 10 - 20;
10 - 20 = -10


sqlite> select 10 * 20;
10 * 20 = 200


sqlite> select 10 / 5;
10 / 5 = 2


sqlite> select 12 %  5;
12 %  5 = 2

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SQLite phổ biến khác tại VietJack:


toan_tu_trong_sqlite.jsp


Tài liệu giáo viên