Toán tử thao tác bit trong SQLiteToán tử thao tác bit làm việc trên các bit và thực hiện các phép toán trên từng bit. Bảng sự thật cho & và | như sau:

pqp & qp | q
0000
0101
1111
1001

Giả sử nếu A = 60; và B = 13; thì trong định dạng nhị phân, chúng sẽ là như sau:

A = 0011 1100

B = 0000 1101

-----------------

A&B = 0000 1100

A|B = 0011 1101

~A  = 1100 0011

Bảng dưới liệt kê các toán tử thao tác bit được hỗ trợ bởi ngôn ngữ SQLite:

Toán tửMiêu tảVí dụ
&Toán tử và nhị phân sao chép một bit tới kết quả nếu nó tồn tại trong cả hai toán hạng (A & B) cho kết quả là 12 mà là 0000 1100
|Toán tử hoặc nhị phân sao chép một bit tới kết quả nếu nó tồn tại trong một hoặc hai toán hạng (A | B) cho kết quả là 61 mà là 0011 1101
~Toán tử đảo bit là toán tử một ngôi. Đảo bít 1 thành 0 và ngược lại (~A ) cho kết quả là -61 mà là 1100 0011 in 2's complement form due to a signed binary number.
<<Toán tử dịch trái. Giá trị toán hạng trái được dịch chuyển sang trái bởi số các bit được xác định bởi toán hạng bên phải. A << 2 cho kết quả là 240 mà là 1111 0000
>>Toán tử dịch phải. Giá trị toán hạng trái được dịch chuyển sang phải bởi số các bit được xác định bởi toán hạng bên phải A >> 2 cho kết quả là 15 mà là 0000 1111
Quảng cáo

Ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của toán tử thao tác bit trong SQLite:

sqlite> .mode line
sqlite> select 60 | 13;
60 | 13 = 61

sqlite> select 60 & 13;
60 & 13 = 12

sqlite> select  60 ^ 13;
10 * 20 = 200


sqlite>  select  (~60);
(~60) = -61

sqlite>  select  (60 << 2);
(60 << 2) = 240

sqlite>  select  (60 >> 2);
(60 >> 2) = 15

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SQLite phổ biến khác tại VietJack:


toan_tu_trong_sqlite.jsp


Tài liệu giáo viên