15 Bài tập Hàm số bậc hai (có đáp án) - Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 10

Với 15 bài tập trắc nghiệm Hàm số bậc hai Toán lớp 10 có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Chân trời sáng tạo sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để biết cách làm các dạng bài tập Toán 10.

15 Bài tập Hàm số bậc hai (có đáp án) - Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 10

Quảng cáo

Câu 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc hai?

A. y = 2x + 1;

B. y = x2 + 2x – 1;

C. y = x3 – 1;

D. y = 1

Câu 2. Điền vào chỗ trống: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đồ thị hàm số bậc hai y = ax2 + bx + c (với a ≠ 0) là một ….

A. Parabol;

B. Đường thẳng;

C. Tia;

D. Hyperbol.

Quảng cáo


Câu 3. Bề lõm của parabol quay lên trên đối với đồ thị hàm số bậc hai nào sau đây?

A. y = -x2;

B. y = 2 + 2x – 3x2;

C. y = 2x + x2;

D. y = x – x2.

Câu 4. Một chiếc cổng hình parabol có dạng đồ thị giống đồ thị hàm số y = 12x2 như hình vẽ. Cổng có chiều rộng d = 8 m. Tính chiều cao h của cổng.

15 Bài tập Hàm số bậc hai (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 10

A. h = 4m

B. h = 8m

C. h = 10m

D. h = 16m

Câu 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đồ thị hàm số bậc hai y = 2x2 + 4x + 3 có trục đối xứng là đường thẳng nào?

A. x = 2;

B. x = 1;

C. x = -1;

D. x = 0.

Câu 6. Tìm tọa độ đỉnh S của parabol: y = x2 – 2x + 1?

A. S(0; 0);

B. S(1; 0);

C. S(0; 1);

D. S(1; 1).

Quảng cáo

Câu 7. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số bậc hai y = 2x2 – 3x + 1?

A. M(1; 0);

B. N(2; 1);

C. P(3; 2);

D. Q(4; 3).

Câu 8. Hàm số y = 2x2 – 4x + 1 đồng biến và nghịch biến trên khoảng nào?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (‒∞; 1) và đồng biến trên khoảng (1; +∞);

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (‒∞; 1] và đồng biến trên khoảng [1; +∞);

C. Hàm số đồng biến trên khoảng (‒∞; 1) và nghịch biến trên khoảng (1; +∞);

D. Hàm số đồng biến trên ℝ.

Câu 9. Cho hàm số y = x2 – 3x + 2. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Tập xác định của hàm số là D = (0; +∞);

B. Điểm M(1; 0) thuộc đồ thị hàm số;

C. Hàm số đồng biến trên ℝ;

D. Đồ thị hàm số có bề lõm quay xuống dưới.

Câu 10. Tìm m để hàm số y = 2(m – 1)x2 + x – 2 là hàm số bậc hai?

A. m ∈ ℝ;

B. m ∈ ℝ\{1};

C. m = 1;

D. Không có giá trị của m.

Câu 11. Cho hàm số y = x2 + 2x + 4. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4.

Quảng cáo

Câu 12. Cho một vật rơi từ trên cao xuống theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu là 12 m/s. Hỏi lúc t = 7 s thì vật đã rơi được bao nhiêu mét, biết g = 9,8 m/s2, hệ trục tọa độ chọn mốc từ lúc vật bắt đầu rơi, gốc tọa độ ở vật tại thời điểm bắt đầu rơi.

A. 324,1 m;

B. 480,2 m;

C. 240,1 m;

D. 564,2 m.

Câu 13. Tìm m để đồ thị hàm số y = mx2 + 2(m – 1)x + 1 có trục đối xứng là x = ‒1?

A. m = 1;

B. m = 0;

C. m = 2;

D. Không có giá trị của m.

Câu 14. Hàm số nào sau đây có đỉnh S(1; 0):

A. y = 2x2 + 1;

B. y = x2 – 2x + 1;

C. y = x2;

D. y = 2x2 – 1.

Câu 15. Hình nào sau đây là đồ thị của hàm số y=12x2+x?

A.

15 Bài tập Hàm số bậc hai (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 10

B.

15 Bài tập Hàm số bậc hai (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 10

C.

15 Bài tập Hàm số bậc hai (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 10

D.

15 Bài tập Hàm số bậc hai (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 10

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Toán lớp 10 Chân trời sáng tạo có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác