15 Bài tập Dấu của tam thức bậc hai (có đáp án) - Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 10

Với 15 bài tập trắc nghiệm Dấu của tam thức bậc hai Toán lớp 10 có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Chân trời sáng tạo sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để biết cách làm các dạng bài tập Toán 10.

15 Bài tập Dấu của tam thức bậc hai (có đáp án) - Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 10

Câu 1. Bảng xét dấu nào sau đây là bảng xét dấu của tam thức f(x) = x2 + 2x + 1 là:

Quảng cáo

A. 15 Bài tập Dấu của tam thức bậc hai (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 10;

B. 15 Bài tập Dấu của tam thức bậc hai (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 10;

C. 15 Bài tập Dấu của tam thức bậc hai (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 10;

D. 15 Bài tập Dấu của tam thức bậc hai (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 10.

Câu 2.Biểu thức nào sau đây là tam thức bậc hai

A. f(x) = x + 2;

B. f(x) = 2x3 + 2x2 – 1;

C. f(x) = x2 – 3x;

D. f(x) = 2x – 1.

Quảng cáo


Câu 3.Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì đa thức f(x) = x2 – 6x + 8 không dương?

A. [2; 3];

B. ;24;+;

C. [2; 4];

D. [1; 4].

Câu 4. Các giá trị m làm cho biểu thức f(x) = x2 + 4x + m + 3 luôn dương là

A. m < 1;

B. m ≥ 1;

C. m > 1;

D. m ∈ ∅.

Câu 5.Tam thức nào sau đây nhận giá trị âm với mọi x < 1

Quảng cáo

A. f(x) = x2 – 5x +6 ;

B. f(x) = x2 – 16;

C. f(x) = x2 + 2x + 3;

D. f(x) = – x2 + 5x – 4.

Câu 6.Cho hàm số f(x) = mx2 – 2mx + m – 1. Giá trị của m để f(x) < 0 ∀x ∈ ℝ.

A. m ≥ 0;

B. m > 0;

C. m < 0;

D. m ≤ 0.

Câu 7.Tìmtất cả các giá trị thực của tham số m để f(x) = (m – 3)x2 + (m + 2)x – 4 nhận giá trị không dương với mọi giá trị của x.

A. m22m2;

B. – 22 ≤ m ≤ 2;

C. – 22 < m < 2;

D. 22m2m=3.

Quảng cáo

Câu 8.Tìm tất cả các giá trị của m để tam thức f(x) = mx2 – x + m luôn dương với ∀x ∈ ℝ

A.m > 0;

B. m < 0;

C.m>12;

D.m<12.

Câu 9. Tam thức y = – x2 – 3x – 4 nhận giá trị âm khi và chỉ khi

A. x < 4 hoặc x > – 1;

B. x < 1 hoặc x > 4;

C. – 4 < x < 4;

D. x ∈ ℝ.

Câu 10. Cho f(x) = mx2 – 2x – 1. Xác định m để f(x) < 0 với mọi x ∈ ℝ.

A. m < – 1;

B. m < 0;

C. – 1 < m < 0;

D. m < 1 và m ≠ 0.

Câu 11. Xác định m để biểu thức f(x) = (m + 2)x2 – 3mx + 1 là tam thức bậc hai

A. m = 2;

B. m = – 2;

C. m ≠ 2;

D. m ≠ – 2.

Câu 12.Biểu thức f(x) = (m2 + 2)x2 – 2(m – 2)x + 2 luôn nhận giá trị dương khi và chỉ khi

A. m ≤ - 4 hoặc m ≥ 0;

B. m < - 4 hoặc m > 0;

C. – 4 < m < 0;

D. m < 0 hoặc m > 4.

Câu 13. Các giá trị m để tam thức f(x) = x2 – (m + 2)x + 8m + 1 đổi dấu 2 lần là

A. m ≤ 0 hoặc m ≥ 28;

B. m < 0 hoặc m > 28;

C. 0 < m < 28;

D. m > 0.

Câu 14.Cho tam thức f(x) = x2 + 2mx + 3m – 2. Tìm m để f(x) ≥ 0 với mọi x ∈ ℝ.

A. 1 ≤ m ≤ 2;

B. 1 < m < 2;

C. m < 1;

D. m > 2.

Câu 15. Cho tam thức bậc hai f(x) = ax2 + bx + c có đồ thị như hình vẽ dưới đây

15 Bài tập Dấu của tam thức bậc hai (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 10

Bảng biến thiên của tam thức bậc hai là

A. 15 Bài tập Dấu của tam thức bậc hai (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 10

B. 15 Bài tập Dấu của tam thức bậc hai (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 10

C. 15 Bài tập Dấu của tam thức bậc hai (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 10

D. 15 Bài tập Dấu của tam thức bậc hai (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 10

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Toán lớp 10 Chân trời sáng tạo có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác