15 Bài tập Phương trình đường thẳng (Trắc nghiệm Toán lớp 10 có đáp án) - Kết nối tri thức

Với 15 bài tập trắc nghiệm Phương trình đường thẳng Toán lớp 10 có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để biết cách làm các dạng bài tập Toán 10.

15 Bài tập Phương trình đường thẳng (Trắc nghiệm Toán lớp 10 có đáp án) - Kết nối tri thức

Câu 1. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Ox?

Quảng cáo

A. u 1 = 1 ; 0  

B.  u 2 = 0 ; 1

C.  u 3 = 1 ; 1

D.  u 4 = 1 ; 1

Câu 2. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Oy?

A. u 1 = 1 ; 1

B. u 2 = 0 ; 1     

C. u 3 = 1 ; 0      

D. u 4 = 1 ; 1

Quảng cáo


Câu 3. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm A(-3; 2) và B(1; 4).

A. u 1 = 1 ; 2   

B. u 2 = 2 ; 1

C. u 3 = 2 ; 6

D. u 4 = 1 ; 1

Câu 4. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua gốc tọa độ O(0; 0) và điểm M(a; b)?

A. u 1 = 0 ; a + b                         

B. u 2 = a ; b      

C. u 3 = a ; b

D.  u 4 = a ; b

Câu 5. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua hai điểm A(a; 0) và B(0; b)?

Quảng cáo

A. n 1 = a ; b    

B. n 2 = a ; b      

C.  n 3 = b ; a

D.  n 4 = b ; a

Câu 6. Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ chỉ phương?

A. 1  

B. 2

C. 3

D. Vô số

Câu 7. Đường thẳng d đi qua điểm M(1; -2) và có vectơ chỉ phương u = 3 ; 5 có phương trình tham số là:

A. d : x = 3 + t y = 5 2 t                        

B. d : x = 1 + 3 t y = 2 + 5 t

C. d : x = 1 + 5 t y = 2 3 t

D. d : x = 3 + 2 t y = 5 + t

Quảng cáo

Câu 8. Đường thẳng d đi qua gốc tọa độ O và song song với đường thẳng – x + 2y + 3 = 0 có phương trình tham số là:

A. d : x = 1 y = 2

B. d : x = 2 t y = t

C. d : x = t y = 2 t   

D. d : x = 2 t y = t

Câu 9. Đường thẳng nào dưới đây đi qua điểm M(1; -1).

A. d 1 : x = 3 + 2 t y = t

B. d 2 : x = t y = 2 + 3 t

C. d 3 : x = 3 + t y = 2 t

D. d 4 : x = 3 t y = 2

Câu 10. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d : x = 2 y = 1 + 6 t ?

A. u 1 = 6 ; 0

B.  u 2 = 6 ; 0

C.  u 3 = 2 ; 6

D.  u 4 = 0 ; 1

Câu 11. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm M(-1; 2) và song song với trục Ox?

A. y + 2 = 0

B. x + 1 = 0

C. x - 1 = 0

D. y - 2 = 0

Câu 12. Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm M(6; -10) và vuông góc với trục Oy?

A. d : x = 10 + t y = 6

B. d : x = 2 + t y = 10

C. d : x = 6 y = 10 t

D.  d : x = 6 y = 10 + t

Câu 13. Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm A(3 ; -1) và B(1 ; 5) là:

A. -x + 3y + 6 = 0 ;                       

B. 3x - y + 10 = 0 ;                       

C. 3x - y + 6 = 0 ;                                                    

D. 3x + y - 8 = 0.

Câu 14. Phương trình đường thẳng cắt hai trục tọa độ tại A(-2 ; 0) và B(0 ; 3) là:

A. 2x - 3y + 4 = 0 ;                       

B. 3x - 2y + 6 = 0 ;

C. 3x - 2y - 6 = 0 ;                                                   

D. 2x - 3y - 4 = 0.

Câu 15. Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm A(2 ; -1) và B(2 ; 5) là:

A. x + y - 1 = 0

B. 2x - 7y + 9 = 0

C. x + 2 = 0

D. x - 2 = 0.

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Toán lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác