15 Bài tập Hàm số bậc hai (Trắc nghiệm Toán lớp 10 có đáp án) - Kết nối tri thức

Với 15 bài tập trắc nghiệm Hàm số bậc hai Toán lớp 10 có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để biết cách làm các dạng bài tập Toán 10.

15 Bài tập Hàm số bậc hai (Trắc nghiệm Toán lớp 10 có đáp án) - Kết nối tri thức

Câu 1. Trục đối xứng của parabol y = x2 – 4x + 1

Quảng cáo

A. x = 2

B. x = – 2

C. x = 4

D. x = – 4

Câu 2. Tọa độ đỉnh I của hàm số y = – 3x2 + 4x – 1

A. I 2 3 ; 1 3

B. I 2 3 ; 1 3

C.  I 4 3 ; 1

D. I 2 3 ; 4 3

Quảng cáo


Câu 3. Cho hàm số y = 2x2 – 4x – 1. Kết luận nào đúng trong các kết luận sau

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (0; + ∞);

B. Hàm số đồng biến trên khoảng (– ∞; 1);

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (– ∞; 0);

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (– ∞; 2).

Câu 4. Cho parabol y = ax2 + bx – 3. Xác định hệ số a, b biết parabol có đỉnh

I(– 1; – 5)

A. a = 1; b = 2;

B. a = 1; b = – 2;

C. a = – 2; b = 4;

D. a = 2; b = 4.

Câu 5. Hàm số y = – x2 + 2x + 1 đồng biến trên khoảng

Quảng cáo

A. (– ∞; + ∞);

B. (– ∞; 1);

C. (1; + ∞);

D. (– ∞; 2).

Câu 6. Cho parabol có đồ thị như hình sau:

15 Bài tập Hàm số bậc hai (Trắc nghiệm Toán lớp 10 có đáp án) | Kết nối tri thức

Tọa độ đỉnh I của parabol

A. I(– 1; – 3);

B. I(1; 0);

C. I(0; – 3);

D. I(1; – 3).

Câu 7. Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình sau:

15 Bài tập Hàm số bậc hai (Trắc nghiệm Toán lớp 10 có đáp án) | Kết nối tri thức

 

Hàm số đồng biến trên khoảng

A. ; 3 2

B. - ; - 25 4

C. - 3 2 : +

D.  25 4 ; +

Quảng cáo

Câu 8. Cho hàm số y = ax2 + bx + c có đồ thị như hình sau:

15 Bài tập Hàm số bậc hai (Trắc nghiệm Toán lớp 10 có đáp án) | Kết nối tri thức

Kết luận nào sau đây đúng về hệ số a, b:

A. a > 0; b > 0;

B. a < 0; b > 0;

C. a > 0; b < 0;

D. a > 0; c <0.

Câu 9. Hàm số y = x2 + 2x – 1 có bảng biến thiên là

A. 15 Bài tập Hàm số bậc hai (Trắc nghiệm Toán lớp 10 có đáp án) | Kết nối tri thức

B. 15 Bài tập Hàm số bậc hai (Trắc nghiệm Toán lớp 10 có đáp án) | Kết nối tri thức

C.15 Bài tập Hàm số bậc hai (Trắc nghiệm Toán lớp 10 có đáp án) | Kết nối tri thức

D.15 Bài tập Hàm số bậc hai (Trắc nghiệm Toán lớp 10 có đáp án) | Kết nối tri thức

Câu 10. Đồ thị hàm số y = 4x2 – 3x – 1 có dạng nào trong các dạng sau đây?

A. 15 Bài tập Hàm số bậc hai (Trắc nghiệm Toán lớp 10 có đáp án) | Kết nối tri thức

B. 15 Bài tập Hàm số bậc hai (Trắc nghiệm Toán lớp 10 có đáp án) | Kết nối tri thức

C. 15 Bài tập Hàm số bậc hai (Trắc nghiệm Toán lớp 10 có đáp án) | Kết nối tri thức

D. 15 Bài tập Hàm số bậc hai (Trắc nghiệm Toán lớp 10 có đáp án) | Kết nối tri thức

Câu 11. Parabol y = ax2 + bx + c đạt giá trị nhỏ nhất bằng 4 tại x = – 2 và đi qua

A(0; 6) có phương trình là

A. y = 1 2 x 2 + 2 x + 6

B. y = x2 + 2x + 6

C. y = 1 2 x2 + 6x + 6

D. y = x2 + x + 4

Câu 12. Cho hàm số y = f(x). Biết f(x + 2) = x2 – 3x + 2 thì f(x) bằng:

A. y = f(x) = x2 + 7x – 12;

B. y = f(x) = x2 – 7x – 12;

C. y = f(x) = x2 + 7x + 12;

D. y = f(x) = x2 – 7x + 12.

Câu 13. Cho hàm số y = ax2 + bx + c có đồ thị như hình dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

15 Bài tập Hàm số bậc hai (Trắc nghiệm Toán lớp 10 có đáp án) | Kết nối tri thức

A. y = x2 – 4x – 1;

B. y = 2x2 – 4x – 1;

C. y = – 2x2 – 4x – 1;

D. y = 2x2 – 4x + 1.

Câu 14. Biết rằng P: y = ax2 + bx + 2 (a > 1) đi qua điểm M(–1; 6) và có tung độ đỉnh bằng - 1 4 . Tính tích P = a.b.

A. P = – 3

B. P = – 2

C. P = 192

D. P = 28

Câu 15. Biết rằng hàm số y = ax2 + bx + c (a ≠ 0) đạt cực đại bằng 3 tại x = 2 và có đồ thị hàm số đi qua điểm A(0; – 1). Tính tổng S = a + b + c.

A. S = – 1;

B. S = – 4;

C. S = 4;

D. S =  2.

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Toán lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác