15 Bài tập Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180° (có đáp án) - Kết nối tri thức Trắc nghiệm Toán 10

Với 15 bài tập trắc nghiệm Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180° Toán lớp 10 có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để biết cách làm các dạng bài tập Toán 10.

15 Bài tập Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180° (có đáp án) - Kết nối tri thức Trắc nghiệm Toán 10

Câu 1. Giá trị của tan(180°) bằng

Quảng cáo

A. 1;

B. 0;

C. – 1;

D. Không xác định.

Câu 2. Cho 90° < α < 180°. Kết luận nào sau đây đúng

A. sin(α) > 0; cos(α) > 0;

B. sin(α) > 0; cos(α) < 0;

C. sin(α) < 0; cos(α) > 0;

D. sin(α) < 0; cos(α) < 0.

Quảng cáo


Câu 3. Cho 0° < α < 90°. Kết luận nào sau đây đúng

A. tan(α) > 0; cot(α) > 0;

B. tan(α) < 0; cot(α) < 0;

C. tan(α) > 0; cot(α) < 0;

D. tan(α) < 0; cot(α) > 0.

Câu 4. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

A. sin(180° – α) = – cos α;

B. sin(180° – α) = – sin α;

C. sin(180° – α) = sin α;

D. sin(180° – α) = cos α.

Câu 5. Cho cosα=45 và góc α thỏa mãn 90° < α < 180°. Khi đó.

Quảng cáo

A. cotα=43;

B. sinα=35;

C. tanα=45.

D. sinα=35.

Câu 6. Giá trị của biểu thức M=tan230°+sin260°cos245°cot2120°+cos2150° bằng:

A. 27;

B. 17;

C. 566+3;

D. 713.

Câu 7. Giá trị của cot1485° là:

A. 1;

B. – 1;

C. 0;

D. Không xác định.

Quảng cáo

Câu 8. Cho tan α = 2. Giá trị của A=3sinα+cosαsinαcosα là :

A. 5;

B. 53;

C. 7;

D.73.

Câu 9. Trong các câu sau câu nào sai?

A. cos750°=32;

B. sin1320°=32;

C. cot1200°=33;

D. tan690°=33.

Câu 10. Giá trị D = tan1°.tan2°…tan890.cot89°…cot2°.cot1° bằng:

A. 2;

B. 1;

C. 0;

D. 4.

Câu 11. Kết quả rút gọn của biểu thức A=cos(108°).cot72°tan(162°).sin108°tan18° là :

A. 1;

B. – 1;

C. 0;

D. 12.

Câu 12. Biết tanα = 2, giá trị của biểu thức M=3sinα2cosα5cosα+7sinα bằng:

A. 49;

B. 419;

C. 419;

D. 49.

Câu 13. Rút gọn biểu thức A=(1tan2α)24tan2α14sin2α.cos2α bằng:

A. 1;

B. – 1;

C. 14;

D. 14.

Câu 14. Biểu thức A = cos2α.cot2α + 3cos2α – cot2α + 2sin2 α bằng.

A. 1;

B. – 1;

C. 2;

D. – 2;

Câu 15. Nếu 3cosx + 2 sinx = 2 và sinx < 0  thì giá trị đúng của sinx là:

A. 513;

B. 713;

C. 913;

D. 1213.

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Toán lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác