15 Bài tập Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Góc và khoảng cách (Trắc nghiệm Toán lớp 10 có đáp án) - Kết nối tri thức

Với 15 bài tập trắc nghiệm Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Góc và khoảng cách Toán lớp 10 có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để biết cách làm các dạng bài tập Toán 10.

15 Bài tập Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Góc và khoảng cách (Trắc nghiệm Toán lớp 10 có đáp án) - Kết nối tri thức

Câu 1. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng:

Quảng cáo

  d 1 : x – 2y + 1 = 0 và d 2 : – 3x + 6y – 10 = 0

A. Trùng nhau.

B. Song song.

C. Vuông góc với nhau.

D. Cắt nhau nhưng không vuông góc nhau.

Câu 2. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng:

d 1 : 3x - 2y - 6 = 0 và d 2 : 6x - 2y - 8 = 0

A. Trùng nhau.                      

B. Song song.

C. Vuông góc với nhau.           

D. Cắt nhau nhưng không vuông góc nhau.

Quảng cáo


Câu 3. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng d 1 : x 3 y 4 = 1  và   d 2   :   3 x   +   4 y   -   10 = 0

A. Trùng nhau.                       

B. Song song.

C. Vuông góc với nhau.           

D. Cắt nhau nhưng không vuông góc nhau.

Câu 4. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng:

d 1 : x = 1 + t y = 2 2 t d 2 : x = 2 2 t ' y = 8 + 4 t '

A. Trùng nhau.                       

B. Song song.

C. Vuông góc với nhau.           

D. Cắt nhau nhưng không vuông góc nhau.

Câu 5. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng:

Quảng cáo

d 1 : x = 3 + 4 t y = 2 4 t và  d 2 : x = 2 2 t ' y = 8 + 2 t '

A. Trùng nhau.

B. Song song.

C. Vuông góc với nhau.           

D. Cắt nhau nhưng không vuông góc nhau.

Câu 6. Tính góc tạo bởi giữa hai đường thẳng:

d 1 : 2 x   -   y   -   10   =   0   v à   d 2 : x   -   3 y   +   9   =   0

A. 30 o

B.  45 o

C.  60 o

D. 135 o

Câu 7. Góc tạo bởi giữa hai đường thẳng d 1 : 7x - 3y + 6 = 0 và d 2 : 2x - 5y có giá trị?

A. π 4

B. π 3

C. 2 π 3

D. 3 π 4

Quảng cáo

Câu 8. Đáp án nào đúng, góc giữa hai đường thẳng sau:

d 1 : 2 x + 2 3 y + 5 = 0 d 2 : y - 6 = 0

A. 30 o

B. 45 o

C. 60 o

D. 90 o

Câu 9. Góc nào tạo bởi giữa hai đường thẳng:  d 1 : x + 3 y = 0 và  d 2   :   x + 10   =   0

A.  30 o

B. 45 o

C. 60 o

D. 90 o

Câu 10. Tìm giá trị góc giữa hai đường thẳng sau:

d1: 6x - 5y + 15 = 0 và d2x=106ty=1+5t

A.  30 o      

B. 45 o

C. 60 o

D.  90 o

Câu 11. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M x 0 ; y 0 và đường thẳng ∆: ax + by + c = 0. Khoảng cách từ điểm M đến ∆ được tính bằng công thức:

A. d M , Δ = a x 0 + b y 0 a 2 + b 2        

B.   d M , Δ = a x 0 + b y 0 a 2 + b 2

C.   d M , Δ = a x 0 + b y 0 + c a 2 + b 2

D. d M , Δ = a x 0 + b y 0 + c a 2 + b 2

Câu 12. Khoảng cách từ điểm M(-1; 1) đến đường thẳng ∆: 3x – 4y – 3 = 0 bằng:

A. 2 5  

B. 2

C.  4 5

D. 4 25

Câu 13. Khoảng cách từ giao điểm của đường thẳng x – 3y + 4 = 0 và 2x + 3y – 1 = 0 đến đường thẳng ∆: 3x + y + 4 = 0 bằng:

A. 2 10

B. 3 10 5

C. 10 5

D. 2

Câu 14. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1; 2); B(0; 3) và C(4; 0). Chiều cao của tam giác kẻ từ đỉnh A bằng:

A. 1 5

B. 3

C.  1 25

D. 3 5

Câu 15. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(3; -4); B(1; 5) và C(3; 1). Tính diện tích tam giác ABC.

A. 10; 

B. 5;

C. 26

D. 2 5

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Toán lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác