30 Bài tập trắc nghiệm tổng hợp Toán 10 Chương 8 Kết nối tri thức (có đáp án)

Với 30 bài tập trắc nghiệm tổng hợp Toán 10 Chương 8: Đại số tổ hợp có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để biết cách làm các dạng bài tập Toán 10.

30 Bài tập trắc nghiệm tổng hợp Toán 10 Chương 8 Kết nối tri thức (có đáp án)

Câu 1. Cho các số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm 4 chữ số đôi một khác nhau

Quảng cáo

A. 300;

B. 261;

C. 235;

D. 679.

Câu 2. Cho các số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm 5 chữ số đôi một khác nhau sao các số này lẻ không chia hết cho 5.

A. 5120;

B. 3523;

C. 2520;

D. 3145.

Quảng cáo


Câu 3. Có 10 quả cầu đỏ được đánh số từ 1 đến 10, 7 quả cầu xanh được đánh số từ 1 đến 7 và 8 quả cầu vàng được đánh số từ 1 đến 8. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 3 quả cầu khác màu và khác số.

A. 392;

B. 1023;

C. 3014;

D. 391.

Câu 4. Với n là số tự nhiên thỏa mãn Cn4n6+nAn2=454, hệ số của số hạng chứa x4 trong khai triển nhị thức 2xx3n( với x ≠ 0) bằng

A. 1972;

B. 786;

C. 1692;

D. – 1792.

Câu 5. Lớp 10A có 20 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Thầy giáo có bao nhiêu cách chọn ra hai học sinh để thi đấu cầu lông đôi nam nữ.

Quảng cáo

A. 20;

B. 25;

C. 45;

D. 500.

Câu 6. Trong khai triển nhị thức (x + 2y)5 có bao nhiêu số hạng

A. 4;

B. 5;

C. 6;

D. 7.

Câu 7. Lớp 10A có 20 học sinh nữ và 15 học sinh nam. Thầy giáo có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh tham gia đội xung kích của trường

A. 20;

B. 15;

C. 35;

D. 300.

Quảng cáo

Câu 8. Có bao nhiêu cách xếp 8 người ngồi vào một bàn tròn

A. 8!;

B. 88;

C. 7!;

D. 87.

Câu 9. Trong một hộp có 7 viên bi đỏ, 5 viên bi trắng và 6 viên bi xanh. Chọn ngẫu nhiên ra 4 viên bi. Có bao nhiêu cách để chọn được số bi có đủ 3 màu và chọn được 2 viên bi xanh.

A. 210;

B. 525;

C. 420;

D. 24.

Câu 10. Một nhóm có 6 học sinh gồm 4 nam và 2 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh trong đó có cả nam và nữ.

A. 32;

B. 20;

C. 6;

D. 16.

Câu 11. Nếu 2An4=3An14 thì giá trị của n bằng

A. n = 11;

B. n = 12;

C. n = 13;

D. n = 14.

Câu 12. Giá trị của n thoả mãn An3=20n

A. n = 6;

B. n = 5;

C. n = 7;

D. n = 8.

Câu 13. Trong các số nguyên từ 100 đến 999, số các số mà các chữ số của nó tăng dần hoặc giảm dần (kể từ trái qua phải) bằng:

A. 204;

B. 120;

C. 168;

D. 240.

Câu 14. Trong khai triển (x + 3)n+2 có 15 số hạng. Giá trị của n bằng

A. 10;

B. 11;

C. 12;

D. 13.

Câu 15. Từ 2 chữ số 1 và 8 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số sao cho không có 2 chữ số 1 đứng cạnh nhau?

A. 54;

B. 110;

C. 55;

D. 108.

Câu 16. Bạn An muốn mua một cây bút mực và một cây bút chì. Các cây bút mực có 8  màu khác nhau, các cây bút chì cũng có 8 màu khác nhau. Như vậy bạn An có bao nhiêu cách chọn.

A. 64;

B. 16;

C. 32;

D. 20.

Câu 17. Bạn Dũng có 8 quyển truyện tranh khác nhau và 7 quyển tiểu thuyết khác nhau. Bạn Dũng có bao nhiêu cách chọn ra một quyển sách để đọc vào cuối tuần.

A. 8;

B. 7;

C. 56;

D. 15.

Câu 18. Giả sử ta dùng 5 màu để tô cho 3 nước khác nhau trên bản đồ và không có màu nào được dùng hai lần. Số các cách để chọn những màu cần dùng là:

A. 60;

B. 8;

C. 15;

D. 53.

Câu 19. Cho các số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số lấy từ 7  chữ số trên sao cho chữ số đầu tiên bằng chữ số 3

A. 75;

B. 5040;

C. 240;

D. 2401.

Câu 20. Có bao nhiêu đoạn thẳng được tạo thành từ 10 điểm phân biệt khác nhau

A. 45;

B. 90;

C. 35;

D. 55.

Câu 21. Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 nữ sinh và 3 nam sinh thành một hàng dọc sao cho các bạn nam và nữ đứng xen kẽ:

A. 6;

B. 72;

C. 720;

D. 144.

Câu 22. Một hội đồng gồm 2 giáo viên và 3 học sinh được chọn từ một nhóm 5 giáo viên và 6 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

A. 200;

B. 150;

C. 160;

D. 180.

Câu 23. Có bao nhiêu cách xếp 5 người thành một hàng dọc

A. 120;

B. 5;

C. 20;

D. 25.

Câu 24. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số chia hết cho 10

A. 3260;

B. 3168;

C. 9000;

D. 12070.

Câu 25. Tên 15 học sinh được ghi vào 15 tờ giấy để vào trong hộp. Có bao nhiêu cách chọn tên 4 học sinh để cho đi du lịch

A. 4!;

B. 15!;

C. 1365;

D. 32760.

Câu 26. Có bao nhiêu cách xếp 5 sách Văn khác nhau và 7 sách Toán khác nhau trên một kệ sách dài sao cho sách Văn phải xếp kề nhau và sách Toán xếp kề nhau?

A. 5!.7!;

B. 2.5!.7!;

C. 5!.8!;

D. 12!.

Câu 27. Khai triển nhị thức (2x + y)5 ta được kết quả là:

A. 32x5 + 16x4y + 8x3y2 + 4x2y3 + 2xy4 + y5 ;

B. 32x5 + 80x4y + 80x3y2 + 40x2y3 + 10xy4 + y5 ;

C. 2x5 + 10x4y + 20x3y2 + 20x2y3 + 10xy4 + y5 ;

D. 32x5 + 10000x4y + 80000x3y2 + 400x2y3 + 10xy4 + y5 ;

Câu 28. Một đa giác đều có số đường chéo gấp đôi số cạnh. Hỏi đa giác đó có bao nhiêu cạnh?

A. 5;

B. 6;

C. 7;

D. 8.

Câu 29. Trong khai triển (3x – y)7 số hạng chứa x4y3 là:

A. – 2835x4y3;

B. 2835x4y3;

C. 945x4y3;

D. – 945x4y3;

Câu 30. Trong khai triển (2x – 1)10 hệ số của số hạng chứa x8 là:

A. – 11520;

B. 45;

C. 256;

D. 11520.

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Toán lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác