Toán lớp 2 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) trang 46, 47, 48 - Cánh diều

Toán lớp 2 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) trang 46, 47, 48 - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) trang 46, 47, 48 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Bài  1 (trang 46, 47 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Mai gấp được 7 chiếc thuyền giấy, Toàn gấp được nhiều hơn Mai 5 chiếc. Hỏi Toàn gấp được bao nhiêu chiếc thuyền giấy?

trang 46, 47, 48 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) hay nhất

Hướng dẫn: Toàn gấp nhiều hơn Mai 5 chiếc thuyền, nên đây là bài toán về nhiều hơn, nên em thực hiện như sau: 

Bài giải:

Toàn gấp được số thuyền giấy là:

7 + 5 = 12 (chiếc)

Đáp số: 12 chiếc thuyền giấy. 

Bài  2 (trang 47 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Sợi dây lụa màu xanh dài 35 cm, sợi dây lụa màu đỏ dài hơn sợi dây lụa màu xanh 20 cm. Hỏi sợi dây lụa màu đỏ dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

trang 46, 47, 48 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) hay nhất

Hướng dẫn: 

Dây xanh dài: 35 cm 

Dây đỏ dài hơn dây xanh: 20 cm 

Vì dây đỏ dài hơn dây xanh nên để tìm độ dài của dây đỏ, em lấy độ dài của dây xanh cộng với 20. Đây là bài toán nhiều hơn. Em thực hiện như sau: 

Bài giải:

Sợi dây lụa màu đỏ dài số xăng-ti-mét là: 

35 + 20 = 55 (cm)

Đáp số: 55 cm.

Bài  3 (trang 48 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Ngăn thứ nhất có 9 quyển sách, ngăn thứ hai ít hơn ngăn thứ nhất 4 quyển. Hỏi ngăn thứ hai có mấy quyển sách?

trang 46, 47, 48 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) hay nhất

Hướng dẫn: 

Ngăn thứ nhất có: 9 quyển sách

Ngăn thứ hai ít hơn ngăn thứ nhất: 4 quyển sách

Vậy đây là bài toán về ít hơn, nên em thực hiện như sau:

Bài giải:

Ngăn thứ hai có số quyển sách là: 

9 – 4 = 5 (quyển)

Đáp số: quyển sách. 

Bài  4 (trang 48 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Năm nay anh Nam 16 tuổi, Dũng ít hơn anh Nam 9 tuổi. Hỏi năm nay Dũng bao nhiêu tuổi?

trang 46, 47, 48 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) hay nhất

Hướng dẫn: 

Anh Nam: 16 tuổi

Dũng ít hơn anh Nam: 9 tuổi

Số tuổi của Dũng ít hơn tuổi của anh Nam nên đây là bài toán về ít hơn, em thực hiện như sau: 

Bài giải:

Năm nay Dũng có số tuổi là: 

16 – 9 = 7 (tuổi)

Đáp số: 7 tuổi. 

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên