Toán lớp 2 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 trang 96, 97 - Cánh diều

Toán lớp 2 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 trang 96, 97 - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 trang 96, 97 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Bài 1 (trang 96 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Đặt tính rồi tính: 

16 + 38                  31 + 49                  77 + 23                  8 + 92 

42 – 27                  80 – 56                  100 – 89                100 – 4                            

Lời giải: 

Em đặt tính rồi thực hiện tính toán từ phải qua trái.

trang 96, 97 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 hay nhất

Bài 2 (trang 96 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Tìm các phép tính có kết quả bằng nhau: 

trang 96, 97 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 hay nhất

Lời giải: 

Em thực hiện tính các phép tính và nối các phép tính có kết quả bằng nhau:

75 – 10 = 65

56 + 8 = 64 

72 – 7 = 65 

47 + 8 = 55 

70 – 6 = 64 

92 – 52 = 40 

8 + 32 = 40 

48 + 7 = 55 

Vậy em nối được các phép tính có kết quả bằng nhau như sau:

trang 96, 97 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 hay nhất

Bài 3 (trang 96 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Điền dấu >, <, = thích hợp:

trang 96, 97 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 hay nhất

Lời giải: 

Em thực hiện các phép tính rồi so sánh:

+) 67 + 10 = 77 và 76 + 10 = 86 

Vì 77 < 86 nên 67 + 10 < 76 + 10 

+) 45 – 6 = 39 và 46 – 5 = 41 

Vì 39 < 41 nên 45 – 6 < 46 – 5 

+) 33 + 8 = 41 và 38 + 3 = 41 

Vì 41 = 41 nên 33 + 8 = 38 + 3 

+) 86 – 40 = 46 và 80 – 46 = 34

Vì 46 > 34 nên 86 – 40 > 80 – 46 

Vậy em điền được như sau:

trang 96, 97 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 hay nhất

Bài 4 (trang 96 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Tính: 

50 + 10 + 40                                        34 + 8 – 12 

100 – 80 + 70                                      51 – 6 + 35

Lời giải: 

Em thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái qua phải:

50 + 10 + 40 = 60 + 40 = 100                                  

34 + 8 – 12 = 42 – 12 = 30

100 – 80 + 70 = 20 + 70 = 90                                  

51 – 6 + 35 = 45 + 35 = 80 

Bài 5 (trang 97 SGK Toán lớp 2 Tập 1): 

a) Mẹ Nam cần hái 95 quả xoài để biếu họ hàng, mẹ đã hái được 36 quả. Hỏi mẹ còn phải hái bao nhiêu quả xoài?

trang 96, 97 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 hay nhất

b) Vườn nhà Thanh có 27 cây nhãn, số cây vải nhiều hơn số cây nhãn 18 cây. Hỏi vườn nhà Thanh có bao nhiêu câu vải?

trang 96, 97 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 hay nhất

Hướng dẫn:

a) Mẹ cần hái: 95 quả xoài

Mẹ đã hái: 36 quả xoài

Để tìm số quả xoài mẹ còn phải hái nữa, em thực hiện phép trừ 95 cho 36. 

b) Có: 27 cây nhãn

Số cây vải nhiều hơn số cây nhãn: 18 cây

Nên em thấy đây là bài toán về nhiều hơn, vậy để tính số cây vải, em lấy số cây nhãn cộng với 18.  

Bài giải: 

a)                                     Mẹ còn phải hái số quả xoài là:

95 – 36 = 59 (quả)

Đáp số: 59 quả xoài.

b)                                     Vườn nhà Thanh có số cây vải là:

27 + 18 = 45 (cây)

Đáp số: 45 cây vải. 

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên