Toán lớp 2 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 trang 94, 95 - Cánh diều

Toán lớp 2 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 trang 94, 95 - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 trang 94, 95 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Bài 1 (trang 94 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Tính nhẩm:

9 + 3                                7 + 8                                6 + 5

3 + 9                                8 + 7                                5 + 6

12 – 9                              15 – 7                              11 – 6 

12 – 3                              15 – 8                              11 – 5 

Lời giải: 

9 + 3 = 12                        7 + 8 = 15                        6 + 5 = 11

3 + 9 = 12                        8 + 7 = 15                        5 + 6 = 11

12 – 9  = 3                        15 – 7 = 8                        11 – 6 = 5

12 – 3 = 9                        15 – 8 = 7                        11 – 5 = 6 

Bài 2 (trang 94 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

trang 94, 95 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 hay nhất

Lời giải: 

Em thực hiện các phép tính ở các con gà con rồi nối với kết quả phù hợp ở gà mẹ. 

3 + 8 = 11

9 + 4 = 13

17 – 9 = 8

7 + 6 = 13

12 – 4 = 8 

7 + 4 = 11

16 – 8 = 8

19 – 8 = 11

11 + 2 = 13

Em nối được như sau: 

trang 94, 95 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 hay nhất

Bài 3 (trang 94 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Điền dấu >, <, = thích hợp:

trang 94, 95 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 hay nhất

Lời giải: 

Em thực hiện các phép tính rồi so sánh:

+) 8 + 8 = 16 và 8 + 5 = 13

Vì 16 > 13 nên 8 + 8 > 8 + 5 

+) 9 + 7 = 16 và 7 + 9 = 16 

Vì 16 = 16 nên 9 + 7 = 7 + 9

+) 14 – 6 = 8 và 14 – 7 = 7 

Vì 8 > 7 nên 14 – 6 > 14 – 7 

+) 17 – 8 = 9 và 18 – 7 = 11

Vì 9 < 11 nên 17 – 8 < 18 – 7 

Vậy em điền được như sau:

trang 94, 95 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 hay nhất

Bài 4 (trang 94 SGK Toán lớp 2 Tập 1): a) Tính:

trang 94, 95 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 hay nhất

b) Xếp các chữ cái tương ứng với kết quả phép tính ở câu a vào các ô [?], em sẽ biết thêm tên một loài động vật trong sách đỏ Việt Nam.

trang 94, 95 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 hay nhất

Lời giải: 

a) Em thực hiện các phép tính đã cho:

Có 6 + 4 = 10 nên 6 + 6 + 4 = 16 

Có 7 + 3 = 10 nên 7 + 7 + 3 = 17 

16 – 8 + 8 = 8 + 8 = 16 

18 – 9 – 2 = 9 – 2 = 7 

5 + 9 – 4 = 14 – 4 = 10 

Vậy em điền được các kết quả như sau: 

trang 94, 95 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 hay nhất

b) Em thấy số 17 tương ứng với chữ S, số 16 tương ứng với chữ A, số 10 tương ứng với chữ O và số 7 tương ứng với chữ L, em xếp được các chữ cái như sau: 

trang 94, 95 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 hay nhất

Em tìm được tên loài động vật đó là Sao la. 

Sao la hay còn được gọi là "Kỳ lân Châu Á" là một trong những loài thú quý hiếm nhất trên Thế giới. 

trang 94, 95 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 hay nhất

Bài 5 (trang 95 SGK Toán lớp 2 Tập 1): 

a) Dũng nhặt được 16 vỏ sò, Huyền nhặt được ít hơn Dũng 7 vỏ sò. Hỏi Huyền nhặt được bao nhiêu vỏ sò?

trang 94, 95 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 hay nhất

b) Dũng và Huyền dùng các vỏ sò ghép thành hai bức tranh, bức tranh thứ nhất gồm 8 vỏ sò, bức tranh thứ hai nhiều hơn bức tranh thứ nhất 9 vỏ sò. Hỏi bức tranh thứ hai được ghép từ bao nhiêu vỏ sò? 

trang 94, 95 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 hay nhất

a) Hướng dẫn: 

Dũng nhặt được: 16 vỏ sò 

Huyền nhặt được ít hơn Dũng: 7 vỏ sò 

Nên em thấy đây là bài toán về ít hơn, vậy để tìm số vỏ sò mà Huyền nhặt được, em lấy số vỏ sò mà Dũng nhặt được trừ đi 7. 

Em trình bày như sau: 

Bài giải:

Huyền nhặt được số vỏ sò là: 

16 – 7 = 9 (vỏ sò)

Đáp số: 9 vỏ sò. 

b) Bức tranh thứ nhất gồm: 8 vỏ sò

Bức tranh thứ hai nhiều hơn bức tranh thứ nhất: 9 vỏ sò

Nên em thấy đây là bài toán về nhiều hơn, vậy để tìm số vỏ sò ở bức tranh thứ hai em lấy số vỏ sò ở bức tranh thứ nhất cộng với 9. 

Em trình bày như sau: 

Bài giải:

Bức tranh thứ hai được ghép từ số vỏ sò là:

8 + 9 = 17 (vỏ sò)

Đáp số: 17 vỏ sò. 

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên