Toán lớp 2 Đường thẳng - Đường cong - Đường gấp khúc trang 86, 87 - Cánh diều

Toán lớp 2 Đường thẳng - Đường cong - Đường gấp khúc trang 86, 87 - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 Đường thẳng - Đường cong - Đường gấp khúc trang 86, 87 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Bài 1 (trang 86 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Chỉ ra đường thẳng, đường cong trong mỗi hình sau: 

trang 86, 87 Đường thẳng - Đường cong - Đường gấp khúc hay nhất

Lời giải: 

a) Trong hình a, em có

trang 86, 87 Đường thẳng - Đường cong - Đường gấp khúc hay nhất

b) Trong hình b, em có

trang 86, 87 Đường thẳng - Đường cong - Đường gấp khúc hay nhất

c) Trong hình c, em có 

trang 86, 87 Đường thẳng - Đường cong - Đường gấp khúc hay nhất

Bài 2 (trang 87 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Nêu tên ba điểm thẳng hàng:

trang 86, 87 Đường thẳng - Đường cong - Đường gấp khúc hay nhất

Lời giải: 

Quan sát hình vẽ, em thấy:

+ Ba điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng nên A, B, C là ba điểm thẳng hàng. 

+ Ba điểm D, B, E cùng nằm trên một đường thẳng nên D, B, E là ba điểm thẳng hàng. 

Bài 3 (trang 87 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Nêu tên các đoạn thẳng của mỗi đường gấp khúc dưới đây:

trang 86, 87 Đường thẳng - Đường cong - Đường gấp khúc hay nhất

Lời giải: 

Quan sát hình vẽ, em thấy bạn Voi đã làm mẫu về các đoạn thẳng trong đường gấp khúc MNPQ, tương tự như thế, em làm được các hình còn lại như sau:

+ Đường gấp khúc ABCD gồm ba đoạn thẳng AB, BC và CD

trang 86, 87 Đường thẳng - Đường cong - Đường gấp khúc hay nhất

+ Đường gấp khúc TUVXY gồm bốn đoạn thẳng TU, UV, VX và XY 

trang 86, 87 Đường thẳng - Đường cong - Đường gấp khúc hay nhất

+ Đường gấp khúc EGHIKLM gồm sáu đoạn thẳng EG, GH, HI, IK, KL và LM 

trang 86, 87 Đường thẳng - Đường cong - Đường gấp khúc hay nhất

Bài 4 (trang 87 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Tìm hai hình ảnh tạo bởi đường cong, đường gấp khúc trong bức tranh sau:

trang 86, 87 Đường thẳng - Đường cong - Đường gấp khúc hay nhất

Lời giải: 

Quan sát bức tranh, em thấy 

+ Hai hình ảnh tạo bởi đường cong:

- Một là sợi dây thả diều: 

trang 86, 87 Đường thẳng - Đường cong - Đường gấp khúc hay nhất

- Hai là hình ảnh bờ ruộng:

trang 86, 87 Đường thẳng - Đường cong - Đường gấp khúc hay nhất

+ Hai hình ảnh tạo bởi đường gấp khúc:

- Một là hình ảnh đường viền núi

trang 86, 87 Đường thẳng - Đường cong - Đường gấp khúc hay nhất

- Hai là hình ảnh khung con diều

trang 86, 87 Đường thẳng - Đường cong - Đường gấp khúc hay nhất

Tương tự, em có thể tìm được nhiều hình ảnh tạo bởi đường cong và đường gấp khúc khác trong bức tranh đã cho.

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên