Toán lớp 2 Em ôn lại những gì đã học trang 52, 53 - Cánh diều

Toán lớp 2 Em ôn lại những gì đã học trang 52, 53 - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 Em ôn lại những gì đã học trang 52, 53 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Bài  1 (trang 52 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Tính nhẩm: 

9 + 4                                8 + 6                                7 + 9 

4 + 9                                6 + 8                                9 + 7 

13 – 9                              14 – 8                              16 – 7 

13 – 4                              14 – 6                              16 – 9 

Lời giải: 

9 + 4 = 13                                  8 + 6 = 14                                  7 + 9 = 16 

4 + 9 = 13                                  6 + 8 = 14                                  9 + 7 = 16

13 – 9 = 4                                  14 – 8 = 6                                  16 – 7 = 9

13 – 4 = 9                                  14 – 6 = 8                                  16 – 9 = 7

Bài  2 (trang 52 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

trang 52, 53 Em ôn lại những gì đã học hay nhất

Lời giải: 

Em thực hiện các phép tính:

4 + 8 = 12

14 – 7 = 7 

18 – 9 = 9

6 + 7 = 13

13 – 5 = 8

9 + 7 = 16

Vậy em nối được như sau: 

trang 52, 53 Em ôn lại những gì đã học hay nhất

Bài  3 (trang 52 SGK Toán lớp 2 Tập 1): [Số] ?

a) 

trang 52, 53 Em ôn lại những gì đã học hay nhất

b) 

trang 52, 53 Em ôn lại những gì đã học hay nhất

Lời giải: 

a) Em thấy số ở trong dấu (?) thuộc hàng tổng, vậy để điền được tổng vào bảng, em thực hiện tính tổng hai số hạng đã cho tương ứng ở 2 hàng trên. Vậy em điền được các số như sau: 

Số hạng

44

53

3

6

Số hạng

25

5

8

9

Tổng

69

58

11

15

b) Em thấy số cần điền trong dấu (?) thuộc hàng hiệu, vậy để tính hiệu, em lấy số bị trừ trừ đi số trừ tương ứng theo từng cột. Vậy em điền được như sau: 

Số bị trừ

68

77

15

12

Số trừ

52

6

7

8

Hiệu

16

71

8

4

Bài  4 (trang 53 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Tính: 

9 – 3 + 6                                              35 + 10 – 30 

8 + 6 – 7                                              87 – 7 + 14 

Lời giải: 

9 – 3 + 6 = 6 + 6 = 12                                              

8 + 6 – 7 = 14 – 7 = 7

35 + 10 – 30 = 45 – 30 = 15                                              

87 – 7 + 14 = 80 + 14 = 94

Bài  5 (trang 53 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Có 98 bao xi măng cần được chở đến công trường, xe tải đã chở được 34 bao. Hỏi còn bao nhiêu bao xi măng chưa được chở?

trang 52, 53 Em ôn lại những gì đã học hay nhất

Hướng dẫn:

Có tất cả: 98 bao xi măng

Đã chở: 34 bao

Để tính số bao xi măng chưa được chở em lấy tất cả số bao xi măng trừ đi số bao xi măng đã được chở, nên đây là bài toán liên quan đến phép trừ. Em thực hiện như sau: 

Bài giải:

Số bao xi măng chưa được chở là:

98 – 34 = 64 (bao)

Đáp số: 64 bao xi măng. 

Bài 6 (trang 53 SGK Toán lớp 2 Tập 1): 

a) Năm nay bà 67 tuổi, mẹ ít hơn bà 30 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi? 

trang 52, 53 Em ôn lại những gì đã học hay nhất

b) Năm nay anh Hải 10 tuổi, bố nhiều hơn anh Hải 32 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn: 

a) Bà: 67 tuổi

Mẹ ít hơn bà: 30 tuổi

Nên đây là bài toán về ít hơn, vậy để tính tuổi của mẹ, em lấy tuổi của bà trừ đi 30.

b) Anh Hải: 10 tuổi

Bố nhiều hơn anh Hải: 32 tuổi

Nên đây là bài toán về nhiều hơn, vậy để tính tuổi của bố, em lấy tuổi của anh Hải cộng thêm 32.  

Em thực hiện như sau: 

Bài giải:

a) 

Tuổi của mẹ năm nay là: 

67 – 30 = 37 (tuổi)

b) 

Tuổi của bố năm nay là: 

10 + 32 = 42 (tuổi)

Đáp số:        a) Mẹ: 37 tuổi

                    b) Bố: 42 tuổi.

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên