Toán lớp 2 trang 16 Luyện tập chung | Cánh diều

Toán lớp 2 trang 16 Luyện tập chung | Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 16 Luyện tập chung sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Bài  1 (trang 16 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Mỗi cánh diều gắn với vạch chỉ số nào trên tia số dưới đây?

Luyện tập chung trang 16 Tập 1 hay nhất

Lời giải: 

Quan sát tia số, em thấy:

- Cánh diều A gắn với vạch chỉ số 10

- Cánh diều B gắn với vạch chỉ số 45 (đếm số vạch chia nhỏ từ 40, mỗi vạch chia nhỏ ứng với 1 đơn vị)

- Cánh diều C ứng với vạch chỉ số 70

- Cánh diều D ứng với vạch chỉ số 97 (đếm số vạch chia nhỏ từ 90, mỗi vạch chia nhỏ ứng với 1 đơn vị).

Bài  2 (trang 16/SGK Toán lớp 2 Tập 1):

a) Nêu số liền trước của mỗi số sau: 53, 40, 1.

b) Nêu số liền sau của mỗi số sau: 19, 73, 11. 

c) 

Luyện tập chung trang 16 Tập 1 hay nhất

Lời giải: 

a) Số liền trước của số 53 là 52

Số liền trước của số 40 là 39

Số liền trước của số 1 là 0.

b) Số liền sau của số 19 là 20

Số liền sau của số 73 là 74

Số liền sau của số 11 là 12. 

c) 

9 < 21                                        83 > 54 

93 = 93                                      72 < 75

Bài  3 (trang 16 SGK Toán lớp 2 Tập 1):

a) Tìm tổng, biết các số hạng lần lượt là:

26 và 13                                     40 và 15

b) Tìm hiệu, biết:

- Số bị trừ là 57, số trừ là 24.

- Số bị trừ là 85, số trừ là 3.

Lời giải: 

a) 

+ Các số hạng là 26 và 13 thì tổng là: 26 + 13 = 39

+ Các số hạng là 40 và 15 thì tổng là: 40 + 15 = 55

b) + Số bị trừ là 57, số trừ là 24 thì hiệu là: 57 – 24 = 33

+ Số bị trừ là 85, số trừ là 3 thì hiệu là: 85 – 3 = 82

Bài 4 (trang 16 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Một sợi dây dài 28 dm, cắt đi 18 dm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Luyện tập chung trang 16 Tập 1 hay nhất

Lời giải: 

Sợi dây dài 28 dm, cắt đi 18 dm nghĩa là bỏ đi 18 dm nên em dùng phép trừ.

Phép tính: 28 – 18 = 10 dm 

Trả lời: Sợi dây còn lại dài 10 dm.

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên