Toán lớp 2 trang 28 Luyện tập chung - Cánh diều

Toán lớp 2 trang 28 Luyện tập chung - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 28 Luyện tập chung sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Bài  1 (trang 28 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Tính nhẩm:

6 + 6                      7 + 7                      8 + 8 

6 + 7                      7 + 8                      8 + 9 

Lời giải: 

6 + 6 = 12                        7 + 7  = 14             8 + 8 = 16

6 + 7 = 13                        7 + 8  = 15             8 + 9 = 17

Bài  2 (trang 28 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Tính: 

4 + 4 + 3                                    7 + 1 + 8 

3 + 3 + 6                                    5 + 4 + 5

Lời giải: 

4 + 4 + 3 = 8 + 3 = 11                                    7 + 1 + 8 = 8 + 8 = 16

3 + 3 + 6 = 6 + 6 = 12                                    5 + 4 + 5 = 9 + 5 = 14

Bài  3 (trang 28 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Điền dấu >, <, = thích hợp vào dấu (?)

Luyện tập chung trang 28 Tập 1  hay nhất

Lời giải: 

+ Vì 7 < 9 nên 9 + 7 < 9 + 9 

+ Vì 8 > 5 nên 8 + 8 > 8 + 5

+ Vì 6 < 8 nên 7 + 6 < 7 + 8 

+ Có: 5 + 6 = 11 và 7 + 4 = 11 nên 5 + 6 = 7 + 4

Vậy em điền được:

Luyện tập chung trang 28 Tập 1  hay nhất

Bài 4 (trang 28 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Hàng trên có 8 bạn, hàng dưới có 8 bạn. Hỏi hai hàng có tất cả bao nhiêu bạn?

Luyện tập chung trang 28 Tập 1  hay nhất

Lời giải: 

Hướng dẫn: Số bạn ở cả hai hàng là tổng số bạn ở hàng trên và hàng dưới nên em dùng phép tính cộng.

Phép tính: 8 + 8 = 16

Trả lời: Hai hàng có tất cả 16 bạn. 

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên