Toán lớp 2 trang 74, 75 Luyện tập chung | Cánh diều

Toán lớp 2 trang 74, 75 Luyện tập chung | Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 74, 75 Luyện tập chung sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Bài 1 (trang 74 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Đặt tính rồi tính: 

58 + 17                            85 – 68                            49 + 9 

31 + 69                            100 – 24                          72 – 6 

Lời giải: 

Em đặt tính thẳng cột rồi thực hiện các phép tính từ phải qua trái.

Luyện tập chung trang 74, 75 Tập 1 hay nhất

Bài 2 (trang 74 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Xếp các thẻ số vào ô thích hợp để tạo thành các phép tính đúng:

Luyện tập chung trang 74, 75 Tập 1 hay nhất

Lời giải: 

+) Trong ba số 71, 45, 26, số 71 lớn nhất nên nó phải là tổng (hoặc số bị trừ), do đó 45 và 26 là các số hạng (hoặc số trừ hoặc hiệu). Vậy em điền được như sau:

Luyện tập chung trang 74, 75 Tập 1 hay nhất

+) Trong ba số 39, 61, 100, số lớn nhất là 100 nên nó là tổng (hoặc số bị trừ), do đó 39 và 61 là các số hạng (hoặc số trừ hoặc hiệu). Vậy em điền được như sau:

Luyện tập chung trang 74, 75 Tập 1 hay nhất

Bài 3 (trang 74 SGK Toán lớp 2 Tập 1): a) Tính:

20 + 30 + 50                    100 – 8 – 10                     11 + 22 + 66 

100 – 30 – 40                   44 + 6 + 50                      73 – 14 + 20 

b) Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính: 

Luyện tập chung trang 74, 75 Tập 1 hay nhất

Lời giải: 

a) Em thực hiện các phép tính từ trái qua phải.

20 + 30 + 50 = 50 + 50 = 100              

100 – 8 – 10 = 92 – 10 = 82                 

11 + 22 + 66 = 33 + 66 = 99

100 – 30 – 40 = 70 – 40 = 30               

44 + 6 + 50 = 50 + 50 = 100                          

73 – 14 + 20 = 59 + 20 = 79

b) Em thực hiện các phép tính rồi nối với kết quả thích hợp.

25 + 6 + 20 = 31 + 20 = 51

100 – 40 – 6 = 60 – 6 = 54

68 + 5 – 20 = 73 – 20 = 53

27 + 27 – 2 = 54 – 2 = 52

Vậy em nối được như sau: 

Luyện tập chung trang 74, 75 Tập 1 hay nhất

Bài 4 (trang 75 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Sơn có 26 quả bóng, Hương có nhiều hơn Sơn 14 quả. Hỏi Hương có bao nhiêu quả bóng?

Luyện tập chung trang 74, 75 Tập 1 hay nhất

Hướng dẫn:

Sơn có: 26 quả bóng

Hương có nhiều hơn Sơn: 14 quả bóng

Nên đây là bài toán về nhiều hơn, vậy để tính số quả bóng Hương có em lấy số quả bóng Sơn có cộng thêm 14. 

Bài giải:

Hương có số quả bóng là:

26 + 14 = 40 (quả) 

Đáp số: 40 quả bóng. 

Bài 5 (trang 75 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Trò chơi "Tìm phép cộng có kết quả bằng 100"

Luyện tập chung trang 74, 75 Tập 1 hay nhất

Lời giải: 

Một số phép cộng có kết quả bằng 100 là: 

10 + 90 = 100

20 + 80 = 100

30 + 70 = 100

40 + 60 = 100

50 + 50 = 100

1 + 99 = 100

2 + 98 = 100

45 + 55 = 100

63 + 37 = 100

100 + 0 = 100

Tương tự, em tự tìm các phép cộng khác có kết quả bằng 100.

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên