Toán lớp 2 trang 72, 73 Luyện tập (tiếp theo) - Cánh diều

Toán lớp 2 trang 72, 73 Luyện tập (tiếp theo) - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 72, 73 Luyện tập (tiếp theo) sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Bài 1 (trang 72 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Đặt tính rồi tính:

63 – 38                            54 – 9

70 – 26                            30 – 5 

Lời giải: 

Em đặt tính thẳng cột rồi thực hiện phép trừ từ phải qua trái.

Luyện tập (tiếp theo) trang 72, 73 Tập 1 hay nhất

Bài 2 (trang 72 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Tính (theo mẫu): 

Luyện tập (tiếp theo) trang 72, 73 Tập 1 hay nhất

Luyện tập (tiếp theo) trang 72, 73 Tập 1 hay nhất

Lời giải: 

+) Luyện tập (tiếp theo) trang 72, 73 Tập 1 hay nhất

• 0 không trừ được 4, lấy 10 trừ 4 bằng 6, viết 6, nhớ 1

• 1 thêm 1 bằng 2, lấy 10 trừ 2 bằng 8, viết 8

Vậy 100 – 14 = 86.

+) Luyện tập (tiếp theo) trang 72, 73 Tập 1 hay nhất

• 0 không trừ được 7, lấy 10 trừ 7 bằng 3, viết 3, nhớ 1

• 3 thêm 1 bằng 4, lấy 10 trừ 4 bằng 6, viết 6

Vậy 100 – 37 = 63.

+)

Luyện tập (tiếp theo) trang 72, 73 Tập 1 hay nhất

• 0 không trừ được 6, lấy 10 trừ 6 bằng 4, viết 4, nhớ 1

• 5 thêm 1 bằng 6, lấy 10 trừ 6 bằng 4, viết 4

Vậy 100 – 56 = 44.

+)

Luyện tập (tiếp theo) trang 72, 73 Tập 1 hay nhất

• 0 không trừ được 9, lấy 10 trừ 9 bằng 1, viết 1, nhớ 1

• 2 thêm 1 bằng 3, lấy 10 trừ 3 bằng 7, viết 7

Vậy 100 – 29 = 71.

Bài 3 (trang 72 SGK Toán lớp 2 Tập 1): 

a) Đặt tính rồi tính:

100 – 19                                              100 – 75

100 – 66                                              100 – 94

b) Tính nhẩm:

100 – 60                100 – 80                100 – 90                100 – 10

100 – 30                100 – 50                100 – 70                100 – 40 

Lời giải: 

a)

Em đặt tính thẳng cột rồi thực hiện phép trừ từ phải qua trái. 

Luyện tập (tiếp theo) trang 72, 73 Tập 1 hay nhất

b) 

100 – 60 = 40        100 – 80 = 20                  100 – 90 = 10        100 – 10 = 90

100 – 30 = 70        100 – 50 = 50                  100 – 70 = 30        100 – 40 = 60 

Bài 4 (trang 73 SGK Toán lớp 2 Tập 1): 

a) Đặt tính rồi tính (theo mẫu): 

Luyện tập (tiếp theo) trang 72, 73 Tập 1 hay nhất

100 – 7                  100 – 8                  100 – 4                  100 – 9 

b) Tính nhẩm:

100 – 1                            100 – 6                            100 – 0 

100 – 3                            100 – 2                            100 – 100

Lời giải: 

a)

+)Luyện tập (tiếp theo) trang 72, 73 Tập 1 hay nhất

• 0 không trừ được 7, lấy 10 trừ 7 bằng 3, viết 3, nhớ 1

• Lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9  

Vậy 100 – 7= 93    

+)Luyện tập (tiếp theo) trang 72, 73 Tập 1 hay nhất

• 0 không trừ được 8, lấy 10 trừ 8 bằng 2, viết 2, nhớ 1

• Lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9  

Vậy 100 – 8 = 92   

+)Luyện tập (tiếp theo) trang 72, 73 Tập 1 hay nhất

• 0 không trừ được 4, lấy 10 trừ 4 bằng 6, viết 6, nhớ 1

• Lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9  

Vậy 100 – 4 = 96   

+)Luyện tập (tiếp theo) trang 72, 73 Tập 1 hay nhất

• 0 không trừ được 9, lấy 10 trừ 9 bằng 1, viết 1, nhớ 1

• Lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9  

Vậy 100 – 9 = 91

b) 

100 – 1 = 99                    100 – 6 = 94                    100 – 0 = 100 

100 – 3 = 97                    100 – 2 = 98                    100 – 100 = 0

Bài 5 (trang 73 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính sau rồi sửa lại cho đúng: 

Luyện tập (tiếp theo) trang 72, 73 Tập 1 hay nhất

Lời giải: 

Theo thứ tự từ trái qua phải:

+) Phép tính thứ nhất: 

Luyện tập (tiếp theo) trang 72, 73 Tập 1 hay nhất

Lỗi sai: đặt sai vị trí của số 6 trong phép tính nên dẫn đến tính kết quả sai

Sửa lại: Luyện tập (tiếp theo) trang 72, 73 Tập 1 hay nhất

+) Phép tính thứ hai:

Luyện tập (tiếp theo) trang 72, 73 Tập 1 hay nhất

Lỗi sai: vì 0 không trừ được 8 nên lấy 10 trừ 8 bằng 2, viết 2, nhớ 1 nhưng khi  thực hiện quên nhớ 1 để thêm vào 3, nên phép tính được kết quả sai

Sửa lại:

Luyện tập (tiếp theo) trang 72, 73 Tập 1 hay nhất

+) Phép tính thứ ba: 

Luyện tập (tiếp theo) trang 72, 73 Tập 1 hay nhất

Lỗi sai: Vì 8 trừ 6 bằng 2, nên đây là phép trừ không nhớ, nhưng lại thực hiện có nhớ nên dẫn đến kết quả sai

Sửa lại: Luyện tập (tiếp theo) trang 72, 73 Tập 1 hay nhất

Bài 6 (trang 73 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Buổi sáng của hàng bán được 100 chai sữa, buổi chiều cửa hàng bán được ít hơn buổi sáng 9 chai. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu chai sữa?

Luyện tập (tiếp theo) trang 72, 73 Tập 1 hay nhất

Hướng dẫn: 

Buổi sáng bán được: 100 chai

Buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng: 9 chai

Nên đây là bài toán về ít hơn, vậy để tính số chai sữa mà cửa hàng bán được trong buổi chiều thì em lấy số chai sữa bán được trong buổi sáng trừ đi 9. 

Bài giải:

Buổi chiều của hàng bán được số chai sữa là:

100 – 9 = 91 (chai)

Đáp số: 91 chai sữa.

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác